املاک موجود در:" شهرک گلستان "

۱۳۲متر ۳خواب بلوک تعاونی مسکن وشهرسازی
فروش

1 , 452 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۱۳۰متر۳خواب بنفشه یکم
رهن و اجاره

رهن : 140, 000, 000
اجاره : 300, 000

۱۳۰متر۳خواب بنفشه یکم

3 خواب
130 متر
s38840
4 ساعت
شخصی ساز
۱۶۵متر ۲خواب سروستان ۵
رهن و اجاره

رهن : 160, 000, 000
اجاره : 1, 000, 000

۱۶۵متر ۲خواب سروستان ۵

2 خواب
165 متر
s38839
4 ساعت
شخصی ساز
۹۷متر ۲خواب میدان اتریش
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

۹۷متر ۲خواب میدان اتریش

2 خواب
97 متر
s38837
4 ساعت
شخصی ساز
۷۵ متر ،۲ خواب ،شهرک گلستان
رهن و اجاره

رهن : 20, 000, 000
اجاره : 1, 600, 000

۷۵ متر ،۲ خواب ،شهرک گلستان

2 خواب
75 متر
s38803
10 ساعت
شخصی ساز
۹۰ متر ،۲ خواب ،واقع در شهرک گلستان
رهن و اجاره

رهن : 125, 000, 000

شخصی ساز
۱۳۵ متر ،۲ خواب ،شهرک گلستان
رهن و اجاره

رهن : 270, 000, 000
اجاره : 2, 500, 000

۱۳۵ متر ،۲ خواب ،شهرک گلستان

2 خواب
135 متر
s38799
10 ساعت
شخصی ساز
۱۱۵ متر ،۳ خواب ،شهرک گلستان
رهن و اجاره

رهن : 130, 000, 000
اجاره : 300, 000

۱۱۵ متر ،۳ خواب ،شهرک گلستان

3 خواب
115 متر
s38790
11 ساعت