شهرک گلستان

برای این موضوع 772 نوشته موجود است!
فروش واحد 79 متری در شهرک راه آهن

فروش واحد 79 متری در شهرک راه آهن

79 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,500,000,000تومان
21 1 هفته و 4 روز قبل S80143
فروش واحد 82 متری در شهرک راه آهن

فروش واحد 82 متری در شهرک راه آهن

82 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,936,000,000تومان
21 1 هفته و 5 روز قبل S80141
فروش واحد 82 متری در گلستان

فروش واحد 82 متری در گلستان

82 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,750,000,000تومان
18 1 هفته و 5 روز قبل S80130
اجاره واحد 125 متری در شهرک راه آهن

اجاره واحد 125 متری در شهرک راه آهن

125 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
13 1 هفته و 5 روز قبل S80125
پروژه تریتیوم vip 10

پروژه تریتیوم vip

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
243 1 هفته و 5 روز قبل S80091
فروش واحد 83 متری در سروستان

فروش واحد 83 متری در سروستان

83 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
4,300,000,000تومان
15 1 هفته و 6 روز قبل S80094
رهن و اجاره واحد 90 متری واقع در شخصی ساز

رهن و اجاره واحد 90 متری واقع در شخصی ساز

90 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
29 2 هفته و 1 روز قبل S80088
اجاره واحد 112 متری در شهرک راه آهن

اجاره واحد 112 متری در شهرک راه آهن

112 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
25 2 هفته و 1 روز قبل S80083
فروش واحد 160 متری در برج افرا

فروش واحد 160 متری در برج افرا

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
8,160,000,000تومان
33 2 هفته و 2 روز قبل S80079
فروش واحد 83 متری در شهرک راه آهن

فروش واحد 83 متری در شهرک راه آهن

83 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
4,300,000,000تومان
35 2 هفته و 2 روز قبل S80066
واحد 90 متری اجاره ای در شهرک راه آهن

واحد 90 متری اجاره ای در شهرک راه آهن

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
اجاره : 6,500,000 تومان
16 2 هفته و 2 روز قبل S80057
واحد 102 متری اجاره ای در شهرک راه آهن

واحد 102 متری اجاره ای در شهرک راه آهن

102 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 9,500,000 تومان
22 2 هفته و 2 روز قبل S80051