برای این موضوع 1035 نوشته موجود است!
فروش 165 متری شهرک گلستان

فروش 165 متری شهرک گلستان

165 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,960,000,000تومان
6 روز و 8 ساعت قبل S54653
فروش 87 متری برج نرگس

فروش 87 متری برج نرگس

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54632
رهن واحد 127 متری شهرک گلستان

رهن واحد 127 متری شهرک گلستان

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54627
رهن واحد 26 متری اداری شهرک گلستان

رهن واحد 26 متری اداری شهرک گلستان

26 مترمربع 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1 هفته و 2 روز قبل S54615
رهن واحد 32 متری شهرک گلستان

رهن واحد 32 متری شهرک گلستان

32 مترمربع 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
1 هفته و 2 روز قبل S54616
رهن واحد 21 متری اداری شهرک گلستان

رهن واحد 21 متری اداری شهرک گلستان

21 مترمربع 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
1 هفته و 2 روز قبل S54617
96 متر 2 خواب آپارتمان شهرک راه اهن

96 متر 2 خواب آپارتمان شهرک راه اهن

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S54610
فروش 74 متری شهرک گلستان

فروش 74 متری شهرک گلستان

74 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
1,332,000,000تومان
1 هفته و 3 روز قبل S54586
فروش 150 متری شهرک گلستان

فروش 150 متری شهرک گلستان

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,500,000,000,000تومان
1 هفته و 3 روز قبل S54590
رهن واحد 250 متی شهرک گلستان

رهن واحد 250 متی شهرک گلستان

252 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1 هفته و 3 روز قبل S54591
رهن واحد 180 متری اداری شهرک گلستان

رهن واحد 180 متری اداری شهرک گلستان

180 مترمربع 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
1 هفته و 3 روز قبل S54592
رهن واحد 160 شهرک گلستان

رهن واحد 160 شهرک گلستان

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 هفته و 3 روز قبل S54583