برای این موضوع 409 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد152متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد152متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

152 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 2,800,000 تومان
17 5 روز و 7 ساعت قبل S57935
رهن واجاره واحد170متری3خوابه  شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد170متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

170 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
17 5 روز و 7 ساعت قبل S57946
رهن واجاره واحد95متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد95متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
16 5 روز و 8 ساعت قبل S57947
فروش واحد 100 متری 2 خواب هوانیروز کلیدنخورده شخصی ساز

فروش واحد 100 متری 2 خواب هوانیروز کلیدنخورده شخصی ساز

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
30 5 روز و 10 ساعت قبل S57941
فروش یک باب مغازه40متری شهرک گلستان منطقه22

فروش یک باب مغازه40متری شهرک گلستان منطقه22

40 مترمربع
2,200,000,000تومان
19 5 روز و 14 ساعت قبل S57933
رهن واجاره واحد108متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد108متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
10 6 روز و 7 ساعت قبل S57926
رهن واجاره واحد170متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد170متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

170 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
16 6 روز و 7 ساعت قبل S57925
رهن واجاره واحد70متری 2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد70متری 2خوابه شهرک گلستان منطقه22

70 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 170,000,000 تومان
45 6 روز و 7 ساعت قبل S57858
رهن واجاره واحد110متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد110متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

110 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
28 6 روز و 7 ساعت قبل S57859
رهن واجاره واحد70متری1خوابه هوانیروزمنطقه22

رهن واجاره واحد70متری1خوابه هوانیروزمنطقه22

70 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 120,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
27 6 روز و 7 ساعت قبل S57878
رهن واجاره یک باب مغازه 33متری شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره یک باب مغازه 33متری شهرک گلستان منطقه22

33 مترمربع 1 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 9,500,000 تومان
5 6 روز و 7 ساعت قبل S57908
رهن واجاره واحد90متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

رهن واجاره واحد90متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
6 6 روز و 7 ساعت قبل S57918