برای این موضوع 1474 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد127 متری هواپیمایی کشوری

رهن واجاره واحد127 متری هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 245,000,000 تومان
45 دقیقه قبل S54154
رهن واجاره واحد127 متری برج پارسیا

رهن واجاره واحد127 متری برج پارسیا

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 ساعت و 5 دقیقه قبل S54207
رهن واحد125 متری بنفشه ها

رهن واحد125 متری بنفشه ها

125 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
1 ساعت و 7 دقیقه قبل S54229
رهن واجاره واحد128 متری اقاقیا

رهن واجاره واحد128 متری اقاقیا

128 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
1 ساعت و 7 دقیقه قبل S54230
رهن واحد120متری کوهک

رهن واحد120متری کوهک

120 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 280,000,000 تومان
1 ساعت و 9 دقیقه قبل S54243
رهن واحد150 متری برج سفید

رهن واحد150 متری برج سفید

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
1 ساعت و 16 دقیقه قبل S54246
رهن واجاره مغازه 18متری تجاری ساحل

رهن واجاره مغازه 18متری تجاری ساحل

18 مترمربع
رهن : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
2 ساعت و 50 دقیقه قبل S53994
رهن واجاره واحد63 متری باقری

رهن واجاره واحد63 متری باقری

63 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
3 ساعت و 9 دقیقه قبل S54049
رهن واجاره واحد125 متری بلواراقاقیا

رهن واجاره واحد125 متری بلواراقاقیا

125 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
3 ساعت و 23 دقیقه قبل S54086
رهن واجاره واحد107 متری ارکیده

رهن واجاره واحد107 متری ارکیده

107 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 80,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
3 ساعت و 23 دقیقه قبل S54068
رهن واحد 98 متری برج صداو سیما

رهن واحد 98 متری برج صداو سیما

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 240,000,000 تومان
6 ساعت و 4 دقیقه قبل S54736
رهن واحد 90 متری بری شهرک گلستان

رهن واحد 90 متری بری شهرک گلستان

90 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
300,000تومان
رهن : 105,000,000 تومان
اجاره : 300,000 تومان
6 ساعت و 22 دقیقه قبل S54740