برای این موضوع 1261 نوشته موجود است!
220  متر 4 خواب فول امکانات طبقات بالایی دریاچه چیتگر 14

220 متر 4 خواب فول امکانات طبقات بالایی دریاچه چیتگر

220 مترمربع 4 خواب 3 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
8 دقیقه قبل S45813
رهن واحد 135متری برج ساحل

رهن واحد 135متری برج ساحل

135 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 330,000,000 تومان
15 ساعت و 23 دقیقه قبل S54216
رهن واحد 45 متری تجاری شهرک گلستان

رهن واحد 45 متری تجاری شهرک گلستان

54 مترمربع
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 30,000,000 تومان
15 ساعت و 24 دقیقه قبل S54219
رهن واحد 150 متری بلوار کوهک

رهن واحد 150 متری بلوار کوهک

150 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 20,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000,000 تومان
15 ساعت و 24 دقیقه قبل S54220
رهن واحد 110 متری برج آسمان

رهن واحد 110 متری برج آسمان

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 220,000,000 تومان
15 ساعت و 25 دقیقه قبل S54222
رهن واحد 143 متری برج اساتید دانشگاه

رهن واحد 143 متری برج اساتید دانشگاه

143 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
15 ساعت و 25 دقیقه قبل S54223
رهن واحد 100 متری برج ارکیده

رهن واحد 100 متری برج ارکیده

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
15 ساعت و 25 دقیقه قبل S54224
رهن واحد114 متری برج دندانپزشکان

رهن واحد114 متری برج دندانپزشکان

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 240,000,000 تومان
15 ساعت و 25 دقیقه قبل S54225
رهن واحد 125 متری برج مروارید

رهن واحد 125 متری برج مروارید

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 290,000,000 تومان
15 ساعت و 25 دقیقه قبل S54226
رهن واجاره واحد92 متری برج ارکیده

رهن واجاره واحد92 متری برج ارکیده

92 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 80,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
22 ساعت و 44 دقیقه قبل S54208
رهن واجاره واحد127 متری برج پارسیا

رهن واجاره واحد127 متری برج پارسیا

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
22 ساعت و 45 دقیقه قبل S54207
رهن واجاره واحد132 متری برج یاس

رهن واجاره واحد132 متری برج یاس

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,200,000 تومان
22 ساعت و 49 دقیقه قبل S54201