برای این موضوع 539 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد98متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد98متری2خوابه دریاچه منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
9 1 هفته قبل S57124
رهن واحد130 متری واقع در هواپیمایی کشوری 4

رهن واحد130 متری واقع در هواپیمایی کشوری

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
30 1 هفته قبل S57127
رهن واجاره واحد115متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد115متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 145,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
10 1 هفته قبل S57122
رهن واجاره واحد110متری2خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه اردستانی منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 170,000,000 تومان
51 1 هفته قبل S57123
رهن واجاره واحد206متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد206متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

206 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 700,000,000 تومان
63 1 هفته و 1 روز قبل S56276
110 متر 2 خواب بلوار کوهک 4

110 متر 2 خواب بلوار کوهک

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
77 1 هفته و 2 روز قبل S57086
رهن واجاره واحد 127متری 3خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد 127متری 3خوابه بلوارکوهک منطقه22

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 210,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
134 1 هفته و 3 روز قبل S44009
157 متر 3 خواب دریاچه چیتگر 18

157 متر 3 خواب دریاچه چیتگر

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
68 1 هفته و 3 روز قبل S57081
رهن واجاره ویلایی دربست208متری3خوابه شهرک راه آهن منطقه22

رهن واجاره ویلایی دربست208متری3خوابه شهرک راه آهن منطقه22

208 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
45 1 هفته و 3 روز قبل S57070
رهن واجاره مغازه20متری شهرک راه آهن منطقه22

رهن واجاره مغازه20متری شهرک راه آهن منطقه22

20 مترمربع
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
17 1 هفته و 3 روز قبل S57068
المپیک 110 متر 3 خواب 6

المپیک 110 متر 3 خواب

110 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 3,400,000 تومان
89 1 هفته و 3 روز قبل S57055
161 متر 3 خواب برج. المپیک

161 متر 3 خواب برج. المپیک

161 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 280,000,000 تومان
اجاره : 36,000,000 تومان
28 1 هفته و 3 روز قبل S57054