برای این موضوع 1398 نوشته موجود است!
رهن واحد 131 متری برج مهستان

رهن واحد 131 متری برج مهستان

131 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 240,000,000 تومان
6 روز و 8 ساعت قبل S54406
رهن واحد126متری شهرک گلستان

رهن واحد126متری شهرک گلستان

126 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
6 روز و 8 ساعت قبل S54403
رهن واحد 75 متری شهرک روغن نباتی 5

رهن واحد 75 متری شهرک روغن نباتی

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 125,000,000 تومان
6 روز و 9 ساعت قبل S54405
رهن واحد 109 متری برج زیتون

رهن واحد 109 متری برج زیتون

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
6 روز و 10 ساعت قبل S54376
رهن واحد 107 متری شهرک ساحل

رهن واحد 107 متری شهرک ساحل

107 مترمربع 2 خواب 3 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
6 روز و 11 ساعت قبل S54397
رهن واحد 90 متری شهرک گلستان

رهن واحد 90 متری شهرک گلستان

90 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 180,000,000 تومان
6 روز و 11 ساعت قبل S54400
312متر 4خواب در یاس 22

312متر 4خواب در یاس

312 مترمربع 4 خواب 4 سرویس
رهن : 900,000,000 تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54377
رهن واحد 128 متری برج پارسیا

رهن واحد 128 متری برج پارسیا

128 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54387
رهن واحد 90 متری برج صیاد

رهن واحد 90 متری برج صیاد

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 90,000,000 تومان
اجاره : 2,800,000 تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54382
رهن واحد 76 متری برج پامچال

رهن واحد 76 متری برج پامچال

76 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 70,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54385
رهن واجاره واحد113متری برج آسمان

رهن واجاره واحد113متری برج آسمان

113 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54381
رهن واجاره واحد107 متری برج همراه شهر

رهن واجاره واحد107 متری برج همراه شهر

107 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54380