برای این موضوع 409 نوشته موجود است!
رهن واجاره یک باب مغازه 46متری هوانیروزمنطقه22

رهن واجاره یک باب مغازه 46متری هوانیروزمنطقه22

46 مترمربع
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
12 1 هفته و 2 روز قبل S57844
رهن واجاره واحد170متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد170متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

170 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
38 1 هفته و 5 روز قبل S57821
رهن واجاره تجاری280متری شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره تجاری280متری شهرک گلستان منطقه22

280 مترمربع
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
29 1 هفته و 5 روز قبل S57820
رهن واجارهواحد120متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجارهواحد120متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
59 1 هفته و 5 روز قبل S57808
رهن واجاره واحد60متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد60متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

60 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 140,000,000 تومان
42 2 هفته قبل S57764
فروش واحد60متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد60متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

60 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
1,320,000,000تومان
58 2 هفته قبل S57768
رهن واجاره یک باب مغازه 150متری شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره یک باب مغازه 150متری شهرک گلستان منطقه22

150 مترمربع
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 7,500,000 تومان
15 2 هفته قبل S57761
فروش واحد67متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد67متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

67 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
1,250,000,000تومان
48 2 هفته قبل S57758
رهن اجاره واحد160متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن اجاره واحد160متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
50 2 هفته قبل S57463
رهن واجاره مغازه 20متری شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره مغازه 20متری شهرک گلستان منطقه22

20 مترمربع
رهن : 15,000,000 تومان
اجاره : 850,000 تومان
26 2 هفته قبل S57752
فروش واحد113متری2خوابه واقع دریاچه منطقه22

فروش واحد113متری2خوابه واقع دریاچه منطقه22

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,373,000,000تومان
151 2 هفته و 1 روز قبل S39788
فروش واحد178متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد178متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

178 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
6,052,000,000تومان
28 2 هفته و 1 روز قبل S57748