برای این موضوع 1035 نوشته موجود است!
فروش واحد138 متری امیرکبیر

فروش واحد138 متری امیرکبیر

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,794,000,000تومان
2 هفته و 3 روز قبل S54535
رهن واحد 90 متری شهرک گلستان

رهن واحد 90 متری شهرک گلستان

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 70,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
2 هفته و 6 روز قبل S54523
رهن واحد 185 متری شهرک گلستان

رهن واحد 185 متری شهرک گلستان

185 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
2 هفته و 6 روز قبل S54520
رهن واحد 120 متری اداری شهرک گلستان

رهن واحد 120 متری اداری شهرک گلستان

120 مترمربع 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 250,000 تومان
3 هفته و 1 روز قبل S54509
رهن واحد 170 متری اداری شهرک گلستان

رهن واحد 170 متری اداری شهرک گلستان

170 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
3 هفته و 1 روز قبل S54510
رهن 25 متری تجاری شهرک گلستان

رهن 25 متری تجاری شهرک گلستان

25 مترمربع
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
3 هفته و 1 روز قبل S54511
فروش 110و 125 متری شهرک گلستان

فروش 110و 125 متری شهرک گلستان

125 مترمربع 2 سرویس
3,600,000,000تومان
3 هفته و 2 روز قبل S54506
172 متر شخصی ساز لوکس 8

172 متر شخصی ساز لوکس

172 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
3 هفته و 2 روز قبل S54495
رهن واحد 155 متری شهرک گلستان

رهن واحد 155 متری شهرک گلستان

155 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
3 هفته و 3 روز قبل S54484
فروش 97 متری شهرک گلستان

فروش 97 متری شهرک گلستان

97 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,245,000,000تومان
3 هفته و 4 روز قبل S54459
رهن واحد 118 متری شهرک گلستان

رهن واحد 118 متری شهرک گلستان

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 15,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
3 هفته و 5 روز قبل S54445
رهن واحد 180 متری شهرک گلستان

رهن واحد 180 متری شهرک گلستان

180 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
3 هفته و 5 روز قبل S54431