برای این موضوع 222 نوشته موجود است!
فروش300 متری مستغلات در 2طبقه در شهرک گلستان منطقه 22

فروش300 متری مستغلات در 2طبقه در شهرک گلستان منطقه 22

300 مترمربع 2 سرویس
8,200,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55602
رهن واجاره واحد106متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد106متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 70,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55674
فروش 300 متری مستغلات در 2طبقه قابل سکونت در شهرک گلستان منطقه22

فروش 300 متری مستغلات در 2طبقه قابل سکونت در شهرک گلستان منطقه22

300 مترمربع
12,000,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55679
فروش واحد 73متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

فروش واحد 73متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,241,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55506
فروش واحد157متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد157متری3خوابه دریاچه منطقه22

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,041,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S44756
رهن واحد 125 متری 2خوابه در شهرک گلستان منطقه22

رهن واحد 125 متری 2خوابه در شهرک گلستان منطقه22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55138
رهن واحد 125 متری شهرک گلستان

رهن واحد 125 متری شهرک گلستان

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55142
فروش واحد137متر،3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد137متر،3خوابه شهرک گلستان منطقه22

137 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,918,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55528
فروش 82 متر در شهرک گلستان

فروش 82 متر در شهرک گلستان

82 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,100,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55403
فروش 105 متری شهرک گلستان

فروش 105 متری شهرک گلستان

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,000,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55435
فروش واحد132متری 3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد132متری 3خوابه شهرک گلستان منطقه22

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55741
رهن واجاره واحد110متری 1خوابه شهرک گلستان

رهن واجاره واحد110متری 1خوابه شهرک گلستان

110 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55451