برای این موضوع 409 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد150متری3خوابه شهرک گلستنان منطقه22

رهن واجاره واحد150متری3خوابه شهرک گلستنان منطقه22

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
67 2 هفته و 6 روز قبل S57568
رهن واجاره واحد50متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد50متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

50 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
32 2 هفته و 6 روز قبل S57630
رهن واجاره یک باب مغازه22متری شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره یک باب مغازه22متری شهرک گلستان منطقه22

22 مترمربع
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
31 3 هفته قبل S57623
رهن اجاره واحد77متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن اجاره واحد77متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

77 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
47 3 هفته قبل S57609
رهن واجاره واحد300متری 3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد300متری 3خوابه شهرک گلستان منطقه22

300 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 800,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
35 3 هفته قبل S57605
فروش واحد137متری 3خواب

فروش واحد137متری 3خواب

137 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,110,000,000تومان
53 3 هفته و 1 روز قبل S57604
رهن واجاره یک باب مغازه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره یک باب مغازه شهرک گلستان منطقه22

75 مترمربع
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 16,000,000 تومان
28 3 هفته و 1 روز قبل S57591
رهن واجاره واحد72متری2خوابه شهرک گلستان منطقه2

رهن واجاره واحد72متری2خوابه شهرک گلستان منطقه2

72 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 155,000,000 تومان
39 3 هفته و 1 روز قبل S57566
رهن واجاره واحدتجاری150متری شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحدتجاری150متری شهرک گلستان منطقه22

150 مترمربع
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
27 3 هفته و 1 روز قبل S57564
رهن واجاره واحد108متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد108متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
39 3 هفته و 2 روز قبل S57560
فروش ویلایی 324متری شهرک گلستان منطقه22

فروش ویلایی 324متری شهرک گلستان منطقه22

324 مترمربع 2 سرویس
9,720,000,000تومان
53 3 هفته و 2 روز قبل S57561
رهن واجاره واحد70متری2اتاق شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد70متری2اتاق شهرک گلستان منطقه22

70 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
62 3 هفته و 2 روز قبل S56772