برای این موضوع 1035 نوشته موجود است!
رهن واحد 95 متری اداری شهرک گلستان

رهن واحد 95 متری اداری شهرک گلستان

95 مترمربع 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
1 ماه قبل S54367
رهن واحد 30 متری تجاری شهرک گلستان

رهن واحد 30 متری تجاری شهرک گلستان

30 مترمربع
4,000,000تومان
رهن : 40,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1 ماه قبل S54357
رهن واحد82 متری سروستان

رهن واحد82 متری سروستان

82 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
1 ماه قبل S54355
رهن واحد 126 برج همت یاس

رهن واحد 126 برج همت یاس

126 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
1 ماه قبل S54338
فروش 115 متری شهرک گلستان

فروش 115 متری شهرک گلستان

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,300,000,000تومان
1 ماه قبل S54340
رهن واحد 200 متری شهرک گلستان

رهن واحد 200 متری شهرک گلستان

200 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
1 ماه قبل S54344
124 متر3خواب برج هانا

124 متر3خواب برج هانا

124 مترمربع 3 خواب
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
1 ماه قبل S54315
شهرک گلستان ، 160 متر ، 3 خواب 5

شهرک گلستان ، 160 متر ، 3 خواب

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
1 ماه قبل S54146
فروش 102 متری برج نرگس

فروش 102 متری برج نرگس

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,150,000,000تومان
1 ماه قبل S54296
رهن واحد 88 متری شهرک گلستان

رهن واحد 88 متری شهرک گلستان

88 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 25,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
1 ماه قبل S54295
رهن واجاره واحد120 متری بنفشه

رهن واجاره واحد120 متری بنفشه

120 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54268
رهن واجاره واحد60 متری میدان اتریش

رهن واجاره واحد60 متری میدان اتریش

60 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54267