برای این موضوع 409 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد90متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد90متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

90 مترمربع 1 خواب
رهن : 90,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
44 3 هفته و 2 روز قبل S57556
شخصی ساز کلید نخورده

شخصی ساز کلید نخورده

500 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,795,000,000تومان
159 3 هفته و 2 روز قبل S57197
فروش واحد137متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد137متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

137 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,110,000,000تومان
45 3 هفته و 2 روز قبل S57536
فروش واحد120متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد120متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

120 مترمربع 2 خواب
2,220,000,000تومان
30 3 هفته و 3 روز قبل S57511
رهن واجاره یک باب مغازه 25متری شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره یک باب مغازه 25متری شهرک گلستان منطقه22

25 مترمربع
رهن : 90,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
34 3 هفته و 3 روز قبل S57462
فروش واحد105متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد105متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,625,000,000تومان
50 3 هفته و 3 روز قبل S57503
فروش ویلایی500مترشهرک راه آهن منطقه22

فروش ویلایی500مترشهرک راه آهن منطقه22

500 مترمربع 2 سرویس
45,000,000,000تومان
58 3 هفته و 3 روز قبل S57502
فروش واحد138متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد138متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

138 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,002,000,000تومان
29 3 هفته و 3 روز قبل S57484
فروش واحد60متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد60متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

60 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,250,000,000تومان
40 3 هفته و 3 روز قبل S57481
رهن واجاره واحد110متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 2,100,000 تومان
77 3 هفته و 4 روز قبل S57163
رهن واجاره اداری 75متری1اتاق شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره اداری 75متری1اتاق شهرک گلستان منطقه22

75 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
41 3 هفته و 5 روز قبل S57459
رهن واجاره واحد75متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد75متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

75 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,200,000 تومان
61 3 هفته و 5 روز قبل S57460