برای این موضوع 1035 نوشته موجود است!
رهن واحد 60 متری شهرک گلستان

رهن واحد 60 متری شهرک گلستان

60 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 20,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54260
رهن واحد 160 متری اداری  شهرک گلستان

رهن واحد 160 متری اداری شهرک گلستان

160 مترمربع 1 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54261
فروش 73 متری شهرک گلستان

فروش 73 متری شهرک گلستان

73 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
1,150,000,000تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54255
رهن واحد 61 متری  تجاری شهرک گلستان

رهن واحد 61 متری تجاری شهرک گلستان

61 مترمربع 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54256
فروش واحد75 متری بلوارامیرکبیر

فروش واحد75 متری بلوارامیرکبیر

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,800,000,000تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54250
رهن واجاره واحد70 متری امیرکبیر

رهن واجاره واحد70 متری امیرکبیر

70 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54232
رهن واجاره واحد128 متری اقاقیا

رهن واجاره واحد128 متری اقاقیا

128 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54230
رهن واحد125 متری بنفشه ها

رهن واحد125 متری بنفشه ها

125 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54229
110 متر 2 خواب شهرک گلستان سند تک برگ

110 متر 2 خواب شهرک گلستان سند تک برگ

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,540,000,000تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54235
رهن واحد 45 متری تجاری شهرک گلستان

رهن واحد 45 متری تجاری شهرک گلستان

54 مترمربع
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 30,000,000 تومان
1 ماه و 2 هفته قبل S54219
فروش ملک 300متری سروستان 2

فروش ملک 300متری سروستان

300 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
7,000,000,000تومان
1 ماه و 2 هفته قبل S54211
فروش واحد125 متری امیرکبیر 2

فروش واحد125 متری امیرکبیر

125 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
3,750,000,000تومان
1 ماه و 2 هفته قبل S54212