برای این موضوع 120 نوشته موجود است!
رهن واحد 90 متری  شهید باقری

رهن واحد 90 متری شهید باقری

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 160,000,000 تومان
1398/06/17
شهید باقری / 86 متری /2 خواب

شهید باقری / 86 متری /2 خواب

86 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
107,500,000 تومان
1398/06/16
فروش واحد75 متری شهیدباقری

فروش واحد75 متری شهیدباقری

75 مترمربع 2 خواب
1,000,000,000 تومان
1398/06/11
فروش 88 متری شهد باقری

فروش 88 متری شهد باقری

88 مترمربع 2 خواب
1,030,000,000 تومان
1398/06/10
فروش 87 متری شهید باقری

فروش 87 متری شهید باقری

87 مترمربع 2 خواب
870,000,000 تومان
1398/06/10
فروش واحد80 متری شهیدباقری

فروش واحد80 متری شهیدباقری

80 مترمربع 2 خواب
960,000,000 تومان
1398/06/10
فروش واحد88 متری شهیدباقری

فروش واحد88 متری شهیدباقری

88 مترمربع 2 خواب
1,030,000,000 تومان
1398/06/10
72 متر 1 خواب شهید باقری

72 متر 1 خواب شهید باقری

72 مترمربع 1 خواب
864,000,000 تومان
1398/06/09
فروش 79 متری شهید باقری

فروش 79 متری شهید باقری

79 مترمربع 2 خواب
1,000,000,000 تومان
1398/06/05
رهن واحد 88 متری شهید باقری

رهن واحد 88 متری شهید باقری

88 مترمربع 2 خواب
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,300,000 تومان
1398/06/05
فروش 85 متری شهید باقری

فروش 85 متری شهید باقری

85 مترمربع 2 خواب
1,062,500,000 تومان
1398/06/03
فروش 86 متری شهید باقری

فروش 86 متری شهید باقری

86 مترمربع 2 خواب
1,055,000,000 تومان
1398/06/02