املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

فروش واحد ۸۵ متری شهرک شهید باقری
فروش

637 , 500 , 000تومان

مجتمع کم واحد
رهن و اجاره ۸۵ متری شهرک شهید باقری
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

برج
۸۹متر ۲خواب باقری
فروش

700 , 000 , 000تومان

۸۹متر ۲خواب باقری

2 خواب
89 متر
s35566
10 روز
مجتمع کم واحد
۸۴متر ۲خواب باقری
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 1, 600, 000

۸۴متر ۲خواب باقری

2 خواب
84 متر
s34592
یک ماه
مجتمع کم واحد
۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی
فروش

1 , 116 , 000 , 000تومان

۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی

2 خواب
124 متر
s34479
یک ماه
برج
۸۸ متر ۲ خواب شهرک شهید باقری
فروش

620 , 000 , 000تومان

۸۸ متر ۲ خواب شهرک شهید باقری

2 خواب
88 متر
s34157
یک ماه
مجتمع کم واحد
۷۹متر ۲خواب باقری
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

۷۹متر ۲خواب باقری

2 خواب
79 متر
s34135
یک ماه
مجتمع کم واحد
رهن کامل ۸۵ متری شهید باقری
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000

رهن کامل ۸۵ متری شهید باقری

2 خواب
85 متر
s34082
یک ماه
مجتمع کم واحد