املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۸۲متری ۲خواب شهید باقری
رهن و اجاره

رهن : 77, 000, 000
اجاره : 100, 000

۸۲متری ۲خواب شهید باقری

2 خواب
82 متر
s27663
22 ساعت
مجتمع کم واحد
۶۸متری ۲خواب شهید باقری
فروش

325 , 000 , 000تومان

۶۸متری ۲خواب شهید باقری

2 خواب
68 متر
s27498
4 روز
مجتمع کم واحد
۸۰متری ۲خواب شهید باقری
فروش

390 , 000 , 000تومان

۸۰متری ۲خواب شهید باقری

2 خواب
80 متر
s27467
6 روز
مجتمع کم واحد
۸۵متری ۲خواب شهید باقری
فروش

416 , 000 , 000تومان

۸۵متری ۲خواب شهید باقری

2 خواب
85 متر
s27466
6 روز
مجتمع کم واحد
۸۰متری ۲خواب شهید باقری
فروش

320 , 000 , 000تومان

۸۰متری ۲خواب شهید باقری

2 خواب
80 متر
s27079
26 روز
مجتمع کم واحد
۱۳۲متری۳خواب شهید باقری
فروش

520 , 000 , 000تومان

۱۳۲متری۳خواب شهید باقری

3 خواب
132 متر
s27041
27 روز
برج
۱۲۴متری ۲خواب شهید باقری
فروش

471 , 000 , 000تومان

۱۲۴متری ۲خواب شهید باقری

2 خواب
124 متر
s27040
27 روز
برج
۱۳۲متری ۲خواب شهید باقری
فروش

500 , 000 , 000تومان

۱۳۲متری ۲خواب شهید باقری

2 خواب
132 متر
s27039
27 روز
برج