املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۸۸ متر ،۲ خواب ،واقع در شهرک گلستان
فروش

1 , 200 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۵ متر ،۲ خواب
رهن و اجاره

رهن : 65, 000, 000
اجاره : 900, 000

۸۵ متر ،۲ خواب

2 خواب
85 متر
s38187
7 روز
مجتمع کم واحد
۹۵ متر ،۲ خواب، شهرک گلستان
رهن و اجاره

رهن : 60, 000, 000
اجاره : 2, 500, 000

۹۵ متر ،۲ خواب، شهرک گلستان

2 خواب
95 متر
s38789
8 روز
مجتمع کم واحد
۸۴ متر ،۲ خواب ، واقع  در شهرک گلستان
فروش

780 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۵ متر ،۲ خواب ،شهرک گلستان
فروش

765 , 000 , 000تومان

۸۵ متر ،۲ خواب ،شهرک گلستان

2 خواب
85 متر
s38485
13 روز
مجتمع کم واحد
فروش ۱۰۶ متری شخصی ساز بالاتر از شهید خرازی
فروش

800 , 000 , 000تومان

برج
۸۸ متر ۲ خواب،شهرک گلستان
فروش

810 , 000 , 000تومان

۸۸ متر ۲ خواب،شهرک گلستان

2 خواب
88 متر
s38261
15 روز
مجتمع کم واحد
۸۸ متر ،۲ خواب
فروش

780 , 000 , 000تومان

۸۸ متر ،۲ خواب

2 خواب
88 متر
s38259
15 روز
مجتمع کم واحد