املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۸۲متر ۲خواب شهید باقری
فروش

575 , 000 , 000تومان

۸۲متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
82 متر
s32614
6 روز
مجتمع کم واحد
شهید باقری
فروش

450 , 000 , 000تومان

شهید باقری

87 متر
s32322
11 روز
مجتمع کم واحد
۸۹متر ۲خواب شهید باقری
فروش

623 , 000 , 000تومان

۸۹متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
89 متر
s32273
12 روز
مجتمع کم واحد
۸۰متر ۲خواب شهید باقری
فروش

560 , 000 , 000تومان

۸۰متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
80 متر
s32240
12 روز
مجتمع کم واحد
۸۰متر ۲خواب شهید باقری
فروش

560 , 000 , 000تومان

۸۰متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
80 متر
s32227
12 روز
مجتمع کم واحد
۶۸متر ۱خواب شهید باقری
رهن و اجاره

رهن : 80, 000, 000

۶۸متر ۱خواب شهید باقری

1 خواب
68 متر
s32191
13 روز
مجتمع کم واحد
فروش واحد ۶۹ متری در شهرک شهید باقری
فروش

414 , 000 , 000تومان

برج
۸۲متر ۲خواب شهید باقری
فروش

515 , 000 , 000تومان

۸۲متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
82 متر
s31711
25 روز
مجتمع کم واحد