برای این موضوع 52 نوشته موجود است!
فروش 124 متری شهید باقری

فروش 124 متری شهید باقری

124 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,612,000,000تومان
2 ماه و 3 هفته قبل S54587
رهن واحد 80 متری شهرک شهید باقری

رهن واحد 80 متری شهرک شهید باقری

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
2 ماه و 3 هفته قبل S54410
فروش 86 متری شهرک شهید باقری

فروش 86 متری شهرک شهید باقری

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
915,000,000تومان
3 ماه قبل S54504
فروش واحد133متری همت غرب

فروش واحد133متری همت غرب

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,830,000,000تومان
3 ماه و 1 هفته قبل S54453
رهن واحد 22 متری تجاری شهرک شهیدباقری

رهن واحد 22 متری تجاری شهرک شهیدباقری

22 مترمربع
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 12,500,000 تومان
3 ماه و 2 هفته قبل S54368
رهن واحد 95 متری شرک شهید باقری

رهن واحد 95 متری شرک شهید باقری

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 80,000,000 تومان
اجاره : 2,300,000 تومان
3 ماه و 2 هفته قبل S54341
72 متر 2خواب    باقری

72 متر 2خواب باقری

72 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
3 ماه و 2 هفته قبل S54321
رهن واجاره واحد72متری شهیدباقری

رهن واجاره واحد72متری شهیدباقری

72 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
3 ماه و 2 هفته قبل S54313
فروش 124 متری شرک شهید باقری

فروش 124 متری شرک شهید باقری

124 مترمربع 3 خواب
1,860,000,000تومان
رهن : 15,000,000 تومان
اجاره : 1,860,000,000 تومان
3 ماه و 3 هفته قبل S54252
فروش واحد85 متری شهرک باقری 5

فروش واحد85 متری شهرک باقری

85 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
850,000,000تومان
4 ماه قبل S54137
فروش 75 متری شهرک روغن نباتی

فروش 75 متری شهرک روغن نباتی

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
920,000,000تومان
4 ماه قبل S54108
فروش 79 متری شرک شهید باقری

فروش 79 متری شرک شهید باقری

79 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
869,000,000تومان
4 ماه و 2 هفته قبل S53987