برای این موضوع 69 نوشته موجود است!
فروش واحد80متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد80متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

80 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,300,000,000تومان
109 2 ماه و 3 هفته قبل S57613
فروش واحد95متری2خوابه شهیدباقری منطقه22

فروش واحد95متری2خوابه شهیدباقری منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,995,000,000تومان
71 3 ماه و 1 هفته قبل S57353
فروش واحد80متری2خوابه شهیدباقری منطقه22

فروش واحد80متری2خوابه شهیدباقری منطقه22

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,300,000,000تومان
95 3 ماه و 1 هفته قبل S57284
فروش واحد87متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد87متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

87 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,740,000,000تومان
64 3 ماه و 1 هفته قبل S57247
فروش واحد85متری2خوابه شهیدباقری منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه شهیدباقری منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,250,000,000تومان
81 5 ماه قبل S56342
پیش فروش واحدهای مسکونی پروژه تریتیوم 2 شمال بزرگراه خرازی 4

پیش فروش واحدهای مسکونی پروژه تریتیوم 2 شمال بزرگراه خرازی

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
7164 5 ماه و 1 هفته قبل S55199
رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهیدباقری منطقه22

70 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 40,000,000 تومان
اجاره : 2,100,000 تومان
126 7 ماه و 1 هفته قبل S54739
فروش واحد 68متری 1خوابه شهرک شهید باقری منطقه22

فروش واحد 68متری 1خوابه شهرک شهید باقری منطقه22

68 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
860,000,000تومان
149 7 ماه و 1 هفته قبل S55643
فروش واحد 88متری2خوابه شهرک شهید باقری منطقه22

فروش واحد 88متری2خوابه شهرک شهید باقری منطقه22

88 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,100,000,000تومان
95 7 ماه و 1 هفته قبل S55445
فروش واحد 139متر3خوابه آبشارطهران منطقه22

فروش واحد 139متر3خوابه آبشارطهران منطقه22

139 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,200,000,000تومان
96 7 ماه و 1 هفته قبل S55516
فروش واحد 117متر 2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد 117متر 2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
90 7 ماه و 1 هفته قبل S55521
فروش واحد 93متری2خوابه شهرک22 بهمن منطقه22

فروش واحد 93متری2خوابه شهرک22 بهمن منطقه22

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,000,000,000تومان
143 7 ماه و 1 هفته قبل S55452