برای این موضوع 79 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد 83 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

رهن واجاره واحد 83 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
42 1 ماه و 2 هفته قبل S59049
رهن واجاره واحد 72 متری  در شهید باقری   منطقه 22

رهن واجاره واحد 72 متری در شهید باقری منطقه 22

72 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 20,000,000 تومان
اجاره : 3,700,000 تومان
44 1 ماه و 3 هفته قبل S58967
رهن و اجاره  واحد 87 متری در شهید باقری منطقه 22

رهن و اجاره واحد 87 متری در شهید باقری منطقه 22

87 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 210,000,000 تومان
45 1 ماه و 3 هفته قبل S58964
فروش واحد 133 متری در شهید باقری  منطقه 22

فروش واحد 133 متری در شهید باقری منطقه 22

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,192,000,000تومان
63 1 ماه و 3 هفته قبل S58908
فروش واحد 70 متری در شهید باقری  منطقه 22

فروش واحد 70 متری در شهید باقری منطقه 22

70 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,225,000,000تومان
158 1 ماه و 3 هفته قبل S58898
رهن واجاره واحد72 متری در شهرک باقری منطقه 22

رهن واجاره واحد72 متری در شهرک باقری منطقه 22

72 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 120,000,000 تومان
اجاره : 2,100,000 تومان
39 1 ماه و 4 هفته قبل S58874
فروش واحد 107 متری در شهید باقری منطقه 22

فروش واحد 107 متری در شهید باقری منطقه 22

107 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,568,000,000تومان
62 1 ماه و 4 هفته قبل S58864
فروش یک باب مغازه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش یک باب مغازه شهرک شهیدباقری منطقه22

26 مترمربع
2,080,000,000تومان
95 1 ماه و 4 هفته قبل S58098
فروش واحد 86 متری  در شهید باقری   منطقه 22

فروش واحد 86 متری در شهید باقری منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,800,000,000تومان
79 1 ماه و 4 هفته قبل S58850
فروش واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

83 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,500,000,000تومان
339 1 ماه و 4 هفته قبل S57474
رهن واجاره واحد70 متری در شهرک باقری  منطقه 22

رهن واجاره واحد70 متری در شهرک باقری منطقه 22

70 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 140,000,000 تومان
52 2 ماه قبل S58758
رهن و اجاره واحد 100 متری در شهید باقری منطقه 22

رهن و اجاره واحد 100 متری در شهید باقری منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 220,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
32 2 ماه و 1 هفته قبل S58715