برای این موضوع 79 نوشته موجود است!
فروش واحد 96 در شهرک شهید باقری  منطقه 22

فروش واحد 96 در شهرک شهید باقری منطقه 22

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,305,000,000تومان
71 2 ماه و 1 هفته قبل S58667
رهن و اجاره واحد100 متری در شهرک شهید باقری منطقه22

رهن و اجاره واحد100 متری در شهرک شهید باقری منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
81 2 ماه و 1 هفته قبل S58663
رهن و اجاره واحد84 متری شهرک باقری منطقه 22

رهن و اجاره واحد84 متری شهرک باقری منطقه 22

84 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,700,000 تومان
51 2 ماه و 1 هفته قبل S58655
فروش واحد85متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,770,000,000تومان
110 2 ماه و 2 هفته قبل S58520
رهن واجاره تجاری26متری شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره تجاری26متری شهرک شهیدباقری منطقه22

26 مترمربع
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,200,000 تومان
45 2 ماه و 2 هفته قبل S58513
رهن واجاره واحد80متری2خوابه ذشهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد80متری2خوابه ذشهرک شهیدباقری منطقه22

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 160,000,000 تومان
67 2 ماه و 2 هفته قبل S58491
رهن واجاره واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

83 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 205,000,000 تومان
43 2 ماه و 2 هفته قبل S58514
فروش واحد114متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد114متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,850,000,000تومان
99 2 ماه و 3 هفته قبل S58473
رهن واجاره واحد138متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد138متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

138 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 360,000,000 تومان
54 2 ماه و 3 هفته قبل S58372
فروش واحد84متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد84متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

84 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,750,000,000تومان
91 2 ماه و 3 هفته قبل S58429
فروش تجاری28متری شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش تجاری28متری شهرک شهیدباقری منطقه22

28 مترمربع
1,120,000,000تومان
78 2 ماه و 3 هفته قبل S58413
رهن واجاره واحد86متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد86متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

86 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
43 2 ماه و 3 هفته قبل S58394