برای این موضوع 79 نوشته موجود است!
83 متر شهرک باقری 6

83 متر شهرک باقری

83 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
850,000,000تومان
225 9 ماه و 4 هفته قبل S55026
فروش 70 متری شهرک شهید باقری

فروش 70 متری شهرک شهید باقری

70 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
700,000,000تومان
208 10 ماه و 1 هفته قبل S54826
فروش 85 متری شهرک شهید باقری

فروش 85 متری شهرک شهید باقری

85 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,062,500تومان
203 10 ماه و 1 هفته قبل S54789
فروش 88 متری شهرک شهید باقری

فروش 88 متری شهرک شهید باقری

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,060,000,000تومان
128 10 ماه و 3 هفته قبل S54645
فروش 86 متری شهرک شهید یاقری

فروش 86 متری شهرک شهید یاقری

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
980,000,000تومان
131 10 ماه و 4 هفته قبل S54624
رهن واحد 43 متری تجاری شهرک شهید باقری

رهن واحد 43 متری تجاری شهرک شهید باقری

45 مترمربع
رهن : 40,000,000 تومان
اجاره : 6,500,000 تومان
136 10 ماه و 4 هفته قبل S54614
فروش 124 متری شهید باقری

فروش 124 متری شهید باقری

124 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,612,000,000تومان
105 11 ماه قبل S54587
فروش 86 متری شهرک شهید باقری

فروش 86 متری شهرک شهید باقری

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
915,000,000تومان
151 11 ماه و 1 هفته قبل S54504
فروش واحد133متری همت غرب

فروش واحد133متری همت غرب

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,830,000,000تومان
156 11 ماه و 2 هفته قبل S54453
رهن واحد 22 متری تجاری شهرک شهیدباقری

رهن واحد 22 متری تجاری شهرک شهیدباقری

22 مترمربع
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 12,500,000 تومان
123 11 ماه و 3 هفته قبل S54368
72 متر 2خواب    باقری

72 متر 2خواب باقری

72 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
177 11 ماه و 3 هفته قبل S54321
رهن واجاره واحد72متری شهیدباقری

رهن واجاره واحد72متری شهیدباقری

72 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
127 11 ماه و 3 هفته قبل S54313