املاک موجود در:" شهرک نمونه "

رهن و اجاره واحد ۷۰ متر ۲خواب در شهرک نمونه
رهن و اجاره

رهن : 15, 000, 000
اجاره : 2, 100, 000

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۶۸متری در برج نمونه سپاه
فروش

650 , 000 , 000تومان

برج
رهن و اجاره واحد ۷۸ متری ۲خواب در شهرک نمونه
رهن و اجاره

رهن : 80, 000, 000
اجاره : 1, 000, 000

۶۹ متری واقع در امید دژبان
فروش

660 , 000 , 000تومان

۶۹ متری واقع در امید دژبان

1 خواب
69 متر
s40538
یک ماه
مجتمع کم واحد
فروش واحد ۶۹متری ۱خواب در شهرک نمونه
فروش

660 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۶۸ متر ۲ خواب واقع در شهرک گلستان
فروش

595 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۶۸متری ۲خواب شهرک نمونه

650 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش مغازه میوه فروشی ۳۱متری در شهرک نمونه
فروش

1 , 950 , 000 , 000تومان

مغازه