املاک موجود در:" شهرک نمونه "

۶۸متر ۱خواب شهرک نمونه
فروش

621 , 000 , 000تومان

۶۸متر ۱خواب شهرک نمونه

1 خواب
68 متر
s35683
3 روز
مجتمع کم واحد
۷۹متر ۲خواب شهرک نمونه
فروش

632 , 000 , 000تومان

۷۹متر ۲خواب شهرک نمونه

2 خواب
79 متر
s35505
12 روز
شخصی ساز
4
شهرک نمونه ،۷۸ متر ، ۲ خواب
فروش

680 , 000 , 000تومان

شهرک نمونه ،۷۸ متر ، ۲ خواب

2 خواب
78 متر
s35475
13 روز
مجتمع کم واحد
فروش واحد ۷۳ متری شهرک نمونه
فروش

630 , 000 , 000تومان

برج
۶۸متر ۱خواب شهرک نمونه
فروش

480 , 000 , 000تومان

۶۸متر ۱خواب شهرک نمونه

1 خواب
68 متر
s35020
23 روز
مجتمع کم واحد
شهرک نمونه ،۶۹ متر ، ۱ خواب
فروش

510 , 000 , 000تومان

شهرک نمونه ،۶۹ متر ، ۱ خواب

1 خواب
69 متر
s35028
24 روز
مجتمع کم واحد
۶۷متر۲ خواب شهرک نمونه
فروش

435 , 000 , 000تومان

۶۷متر۲ خواب شهرک نمونه

2 خواب
67 متر
s34764
یک ماه
مجتمع کم واحد
۶۷ متر ۲ خواب با سند ۶ دانگ
فروش

510 , 000 , 000تومان

۶۷ متر ۲ خواب با سند ۶ دانگ

2 خواب
67 متر
s34574
یک ماه
برج