برای این موضوع 229 نوشته موجود است!
رهن واحد 90 متری شهرک چیتگر

رهن واحد 90 متری شهرک چیتگر

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 135,000,000 تومان
1398/06/25
فروش واحد130 متری ارکیده

فروش واحد130 متری ارکیده

130 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
2,600,000,000 تومان
1398/06/25
رهن واجاره واحد110 متری پامچال

رهن واجاره واحد110 متری پامچال

110 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1398/06/25
فروش واحد107 متری ارکیده

فروش واحد107 متری ارکیده

107 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
1,450,000,000 تومان
1398/06/25
فروش 147 متری برج چیتگر

فروش 147 متری برج چیتگر

147 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,381,400,000 تومان
1398/06/25
فروش واحد84 متری ارکیده

فروش واحد84 متری ارکیده

84 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,010,000,000 تومان
1398/06/23
رهن واحد96 متری ارکیده

رهن واحد96 متری ارکیده

96 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 180,000,000 تومان
1398/06/23
رهن واجاره واحد90 متری ارکیده

رهن واجاره واحد90 متری ارکیده

90 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
1398/06/23
رهن واجاره واحد 71 متری 1 خواب در برج پامچال

رهن واجاره واحد 71 متری 1 خواب در برج پامچال

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,196,000,000 تومان
1398/06/20
100 متر شهرک چیتگر

100 متر شهرک چیتگر

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,200,000,000 تومان
1398/06/20
رهن واحد96 متری ارکیده

رهن واحد96 متری ارکیده

96 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 180,000,000 تومان
1398/06/17
رهن واحد 94 متری چیتگر

رهن واحد 94 متری چیتگر

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 160,000,000 تومان
1398/06/16