برای این موضوع 325 نوشته موجود است!
120متر2خواب برج فول امکانات

120متر2خواب برج فول امکانات

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
174 1 هفته و 1 روز قبل S63258
فروش واحد 148 متری در شهرک چیتگر منطقه 22

فروش واحد 148 متری در شهرک چیتگر منطقه 22

148 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,660,000,000تومان
178 1 هفته و 1 روز قبل S63212
فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
27 1 هفته و 1 روز قبل S63209
فروش واحد 86 متری در شهرک چیتگر منطقه 22

فروش واحد 86 متری در شهرک چیتگر منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,236,000,000تومان
27 1 هفته و 1 روز قبل S63207
168متر3خواب برج فول امکانات

168متر3خواب برج فول امکانات

168 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,460,000,000تومان
23 1 هفته و 1 روز قبل S63197
92 متر 2 خواب برج فول امکانات

92 متر 2 خواب برج فول امکانات

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
41 1 هفته و 2 روز قبل S63196
110 متر 2 خواب برج فول امکانات

110 متر 2 خواب برج فول امکانات

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
35 1 هفته و 2 روز قبل S63194
176 متر 3 خواب برج فول امکانات

176 متر 3 خواب برج فول امکانات

176 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,600,000,000تومان
14 1 هفته و 2 روز قبل S63185
85 متر 2خواب برج فول امکانات

85 متر 2خواب برج فول امکانات

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,550,000,000تومان
10 1 هفته و 2 روز قبل S63182
130 متر 2 خوا برج فول امکانات

130 متر 2 خوا برج فول امکانات

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
44 1 هفته و 5 روز قبل S63082
91 متر 2 خواب برج فول امکانات

91 متر 2 خواب برج فول امکانات

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
35 1 هفته و 5 روز قبل S63074
102 متر 2 خواب برج فول امکانات

102 متر 2 خواب برج فول امکانات

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,950,000,000تومان
24 1 هفته و 5 روز قبل S63073