برای این موضوع 325 نوشته موجود است!
رهن و اجاره واحد75 متری در شهرک چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد75 متری در شهرک چیتگر منطقه 22

75 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
77 1 ماه و 3 هفته قبل S62641
فروش واحد 102 متری در  چیتگر منطقه 22

فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,774,000,000تومان
59 1 ماه و 3 هفته قبل S62631
فروش واحد 117 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 117 متری در چیتگر منطقه 22

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
70 1 ماه و 4 هفته قبل S62552
فروش واحد 147 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 147 متری در چیتگر منطقه 22

147 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,116,000,000تومان
108 2 ماه قبل S62496
رهن و اجاره واحد 139 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 139 متری در چیتگر منطقه 22

139 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 430,000,000 تومان
77 2 ماه قبل S62495
رهن و اجاره واحد 130 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 130 متری در چیتگر منطقه 22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
144 2 ماه قبل S62387
فروش واحد های 110 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد های 110 متری در چیتگر منطقه 22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
15,500,000,000تومان
123 2 ماه قبل S62208
فروش واحد 152 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 152 متری در چیتگر منطقه 22

152 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,320,000,000تومان
89 2 ماه و 1 هفته قبل S62114
فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

105 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
100 2 ماه و 1 هفته قبل S62094
رهن و اجاره واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
86 2 ماه و 1 هفته قبل S62059
88متر 2 خواب برج فول امکانات

88متر 2 خواب برج فول امکانات

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
94 2 ماه و 2 هفته قبل S61912
فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

102 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,755,000,000تومان
130 2 ماه و 2 هفته قبل S61869