شهرک سروآزاد (آزاد شهر)

دسته بندی: منطقه 22
برای این موضوع 204 نوشته موجود است!
فروش واحد 133 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 133 متری در آزادشهر منطقه 22

133 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,600,000,000تومان
98 9 ماه قبل S70718
113 متر 2 خواب شخصی ساز سروآزاد ویو دار 19

113 متر 2 خواب شخصی ساز سروآزاد ویو دار

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 630,000,000 تومان
184 9 ماه و 2 هفته قبل S70399
فروش واحد 160 متری در آزادشهر منطقه22

فروش واحد 160 متری در آزادشهر منطقه22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
8,000,000,000تومان
129 9 ماه و 2 هفته قبل S70312
رهن و اجاره واحد 45 متری در آزاد شهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 45 متری در آزاد شهر منطقه 22

45 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
104 9 ماه و 2 هفته قبل S70293
فروش واحد 123 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 123 متری در آزاد شهر منطقه 22

123 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,321,000,000تومان
128 9 ماه و 2 هفته قبل S70043
فروش واحد 90 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 90 متری در آزادشهر منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
92 9 ماه و 2 هفته قبل S70020
فروش واحد 66 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 66 متری در آزاد شهر منطقه 22

66 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,000,000,000تومان
137 9 ماه و 3 هفته قبل S69818
رهن و اجاره واحد 90 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

رهن و اجاره واحد 90 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 6,300,000 تومان
121 9 ماه و 3 هفته قبل S69802
فروش واحد 87 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

فروش واحد 87 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,045,000,000تومان
120 9 ماه و 4 هفته قبل S69697
فروش واحد 118 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 118 متری در آزاد شهر منطقه 22

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,900,000,000تومان
133 10 ماه قبل S69558
رهن و اجاره واحد 150 متری در آزاد شهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 150 متری در آزاد شهر منطقه 22

150 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 6,600,000 تومان
113 10 ماه قبل S69544
فروش واحد131 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

فروش واحد131 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

131 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
103 10 ماه قبل S69537