شهرک سروآزاد (آزاد شهر)

دسته بندی: منطقه 22
برای این موضوع 204 نوشته موجود است!
فروش واحد 116 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 116 متری در آزادشهر منطقه 22

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,712,000,000تومان
138 4 ماه و 3 هفته قبل S76541
فروش واحد 94 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 94 متری در آزادشهر منطقه 22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,250,000,000تومان
198 4 ماه و 3 هفته قبل S76509
فروش واحد 91 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 91 متری در آزادشهر منطقه 22

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,257,000,000تومان
127 5 ماه قبل S76312
فروش واحد 85 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 85 متری در آزادشهر منطقه 22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,570,000,000تومان
136 5 ماه قبل S76287
فروش واحد 45 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 45 متری در آزادشهر منطقه 22

45 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
1,300,000,000تومان
226 5 ماه و 2 هفته قبل S76073
رهن و اجاره واحد 55 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 55 متری در آزادشهر منطقه 22

55 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 170,000,000 تومان
154 5 ماه و 2 هفته قبل S75949
رهن و اجاره واحد 140 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 140 متری در آزادشهر منطقه 22

140 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 7,500,000 تومان
145 5 ماه و 3 هفته قبل S75652
رهن و اجاره واحد 110 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 110 متری در آزادشهر منطقه 22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 100,000 تومان
157 5 ماه و 4 هفته قبل S75579
رهن و اجاره واحد 61 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 61 متری در آزادشهر منطقه 22

61 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
121 6 ماه و 1 هفته قبل S75135
فروش واحد 66 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 66 متری در آزادشهر منطقه 22

66 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,000,000,000تومان
154 6 ماه و 1 هفته قبل S74659
رهن و اجاره واحد 107 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 107 متری در آزادشهر منطقه 22

107 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 560,000,000 تومان
107 6 ماه و 2 هفته قبل S74417
رهن و اجاره واحد 92 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 92 متری در آزادشهر منطقه 22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 270,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
92 6 ماه و 2 هفته قبل S74413