شهرک سروآزاد (آزاد شهر)

دسته بندی: منطقه 22
برای این موضوع 204 نوشته موجود است!
فروش واحد 116 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

فروش واحد 116 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,640,000,000تومان
144 10 ماه و 1 هفته قبل S69107
فروش واحد 90 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

فروش واحد 90 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
139 10 ماه و 1 هفته قبل S69040
فروش واحد 110 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

فروش واحد 110 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,300,000,000تومان
128 10 ماه و 1 هفته قبل S68984
فروش واحد 300 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

فروش واحد 300 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

300 مترمربع 4 خواب 2 سرویس
11,400,000,000تومان
130 10 ماه و 2 هفته قبل S68838
فروش واحد 87 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

فروش واحد 87 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
110 10 ماه و 2 هفته قبل S68827
فروش واحد 90 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

فروش واحد 90 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
108 10 ماه و 2 هفته قبل S68773
فروش واحد 113 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

فروش واحد 113 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,850,000,000تومان
110 10 ماه و 2 هفته قبل S68657
فروش واحد 115 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

فروش واحد 115 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,645,000,000تومان
99 10 ماه و 2 هفته قبل S68531
فروش واحد 68 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

فروش واحد 68 متری در آزادشهر منطقه ۲۲

68 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,750,000,000تومان
85 10 ماه و 2 هفته قبل S68424
فروش واحد 145 متری در آزاد شهر مطقه 22 5

فروش واحد 145 متری در آزاد شهر مطقه 22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,350,000,000تومان
161 11 ماه قبل S67797
اجاره آپارتمان 120 متری 2 خوابه 4

اجاره آپارتمان 120 متری 2 خوابه

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
256 11 ماه و 1 هفته قبل S67266
اجاره واحد 125 متری 2 خوابه چیتگر 6

اجاره واحد 125 متری 2 خوابه چیتگر

125 مترمربع 2 خواب
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
157 11 ماه و 3 هفته قبل S65964