شهرک سروآزاد (آزاد شهر)

دسته بندی: منطقه 22
برای این موضوع 204 نوشته موجود است!
فروش واحد 101 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 101 متری در آزاد شهر منطقه 22

101 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
112 6 ماه و 2 هفته قبل S74298
فروش واحد 123 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 123 متری در آزادشهر منطقه 22

123 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,321,000,000تومان
110 6 ماه و 2 هفته قبل S74271
رهن و اجاره واحد 120 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 120 متری در آزادشهر منطقه 22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
124 7 ماه قبل S73711
رهن و اجاره واحد 93 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 93 متری در آزادشهر منطقه 22

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
98 7 ماه قبل S73704
فروش واحد 106 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 106 متری در آزادشهر منطقه 22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,240,000,000تومان
94 7 ماه قبل S73700
فروش واحد 120 متری در آزادشهر منطقه 22 11

فروش واحد 120 متری در آزادشهر منطقه 22

120 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,320,000,000تومان
268 7 ماه و 1 هفته قبل S73624
رهن و اجاره واحد 142 متری در آزاد شهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 142 متری در آزاد شهر منطقه 22

142 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 500,000,000 تومان
202 7 ماه و 1 هفته قبل S73603
فروش واحد 86 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 86 متری در آزادشهر منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,785,000,000تومان
132 7 ماه و 3 هفته قبل S72661
فروش واحد 74 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 74 متری در آزاد شهر منطقه 22

74 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,100,000,000تومان
136 7 ماه و 4 هفته قبل S72525
رهن و اجاره واحد 117 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 117 متری در چیتگر منطقه 22

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
178 8 ماه قبل S72289
فروش مستقلات 300 متری در شهرک آزادشهر منطقه 22

فروش مستقلات 300 متری در شهرک آزادشهر منطقه 22

300 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
10,500,000,000تومان
153 8 ماه قبل S72243
رهن و اجاره واحد 81 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 81 متری در آزادشهر منطقه 22

81 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 390,000,000 تومان
107 8 ماه قبل S72200