شهرک سروآزاد (آزاد شهر)

دسته بندی: منطقه 22
برای این موضوع 204 نوشته موجود است!
فروش واحد 200 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 200 متری در آزادشهر منطقه 22

200 مترمربع 5 خواب 2 سرویس
14,150,000,000تومان
105 8 ماه قبل S72199
رهن و اجاره واحد 68 متری در آزاد شهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 68 متری در آزاد شهر منطقه 22

68 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
120 8 ماه و 1 هفته قبل S71835
فروش واحد 45 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 45 متری در آزاد شهر منطقه 22

45 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
920,000,000تومان
127 8 ماه و 1 هفته قبل S71681
رهن و اجاره واحد 82 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 82 متری در آزادشهر منطقه 22

82 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 330,000,000 تومان
117 8 ماه و 2 هفته قبل S71505
رهن و اجاره واحد 143 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 143 متری در آزادشهر منطقه 22

143 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 550,000,000 تومان
115 8 ماه و 2 هفته قبل S71484
آپارتمان 124 متری 2 خواب پروژه چیتگر 18

آپارتمان 124 متری 2 خواب پروژه چیتگر

124 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
177 8 ماه و 2 هفته قبل S71444
رهن و اجاره واحد 45 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 45 متری در آزادشهر منطقه 22

45 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
128 8 ماه و 3 هفته قبل S71321
فروش واحد 124 متری در آزادشهر منطقه 22

فروش واحد 124 متری در آزادشهر منطقه 22

124 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,960,000,000تومان
132 8 ماه و 3 هفته قبل S71312
فروش واحد 80 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 80 متری در آزاد شهر منطقه 22

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,040,000,000تومان
87 8 ماه و 3 هفته قبل S71251
رهن و اجاره واحد 112 متری در آزادشهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 112 متری در آزادشهر منطقه 22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 490,000,000 تومان
96 8 ماه و 3 هفته قبل S71240
اجاره آپارتمان 140متری 3 خواب سرو آزاد 6

اجاره آپارتمان 140متری 3 خواب سرو آزاد

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
144 8 ماه و 3 هفته قبل S71220
رهن و اجاره واحد 140 متری در آزاد شهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 140 متری در آزاد شهر منطقه 22

140 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
103 8 ماه و 3 هفته قبل S71213