املاک موجود در:" شهرک امید دژبان "

فروش واحد۱۰۰متری در شهرک امید دژبان
فروش

800 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۸۰متری ۲خواب در امید دژبان
فروش

780 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۱۲۰متری ۲خواب در امید دژبان
فروش

1 , 450 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۷۵متری ۲خواب در امید دژبان
فروش

490 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۱۰۵متری ۳خواب در امید دژبان
فروش

700 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۱۳۶متری ۳خواب در مجتمع مسکونی سیمان تهران
فروش

1 , 115 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
شهرک امید دژبان
فروش

780 , 000 , 000تومان

شهرک امید دژبان

2 خواب
107 متر
s40318
یک ماه
برج
امید دژبان
فروش

950 , 000 , 000تومان

امید دژبان

2 خواب
135 متر
s40052
یک ماه
مجتمع کم واحد