برای این موضوع 63 نوشته موجود است!
واحد 105 متری دو خواب شهرک امید دزبان

واحد 105 متری دو خواب شهرک امید دزبان

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,144,500,000تومان
2 ماه قبل S53957
78 متر 2 خواب شهرک امید دژبان

78 متر 2 خواب شهرک امید دژبان

78 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
820,000,000تومان
2 ماه قبل S53948
فروش 105متری شهرک امید دژبان

فروش 105متری شهرک امید دژبان

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,100,000,000تومان
2 ماه و 1 هفته قبل S53899
رهن واحد104 متری شهرک امیددژبان

رهن واحد104 متری شهرک امیددژبان

104 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 160,000,000 تومان
2 ماه و 1 هفته قبل S53850
فروش 81 متری  شهرک امید دژبان

فروش 81 متری شهرک امید دژبان

81 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
850,000,000تومان
2 ماه و 1 هفته قبل S53841
100 متر 2 خواب امید دژبان

100 متر 2 خواب امید دژبان

100 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,000,000,000تومان
2 ماه و 1 هفته قبل S53836
رهن واجاره واحد133 متری امیددژبان

رهن واجاره واحد133 متری امیددژبان

133 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 80,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
2 ماه و 3 هفته قبل S53587
فروش 142 متری شهرک امید دژبان

فروش 142 متری شهرک امید دژبان

142 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,845,000,000تومان
2 ماه و 3 هفته قبل S53575
رهن واحد110 متری امیددژبان

رهن واحد110 متری امیددژبان

110 مترمربع 2 خواب
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 1,200,000 تومان
3 ماه قبل S47650
124 متر 3 خواب امید دژبان

124 متر 3 خواب امید دژبان

124 مترمربع 3 خواب
1,240,000,000تومان
3 ماه و 1 هفته قبل S47450
فروش 132 متری  شهرک امید دژبان

فروش 132 متری شهرک امید دژبان

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,452,000,000تومان
3 ماه و 2 هفته قبل S47289
رهن واحد140 متری امیددژبان

رهن واحد140 متری امیددژبان

140 مترمربع 3 خواب
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 2,600,000 تومان
3 ماه و 2 هفته قبل S47236