برای این موضوع 44 نوشته موجود است!
فروش واحد102متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد102متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,887,000,000تومان
83 1 ماه قبل S57263
رهن واجاره واحد 85 متری واقع در شهرک امیددژبان منطقه22

رهن واجاره واحد 85 متری واقع در شهرک امیددژبان منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 165,000,000 تومان
249 1 ماه و 1 هفته قبل S40009
رهن واجاره واحد127متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد127متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

127 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,905,000,000تومان
57 1 ماه و 1 هفته قبل S57174
فروش واحد103متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

فروش واحد103متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,761,000,000تومان
57 1 ماه و 2 هفته قبل S57168
فروش واحد81متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

فروش واحد81متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

81 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,300,000,000تومان
83 1 ماه و 2 هفته قبل S57167
فروش واحد133متری3خوابه امیددژبان منطقه22

فروش واحد133متری3خوابه امیددژبان منطقه22

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,000,000,000تومان
67 1 ماه و 2 هفته قبل S57144
90 متر 2 خواب برج سند تک برگ

90 متر 2 خواب برج سند تک برگ

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,260,000,000تومان
137 2 ماه قبل S56847
126 متر 3 خواب برج فول امکانات سند دار 13

126 متر 3 خواب برج فول امکانات سند دار

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,150,000,000تومان
64 2 ماه قبل S56846
130 متر 2 خواب شهرک امید دژبان

130 متر 2 خواب شهرک امید دژبان

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,145,000,000تومان
55 2 ماه و 1 هفته قبل S56734
رهن واجاره واحد84متری2خوابه امیددژبان منطقه22

رهن واجاره واحد84متری2خوابه امیددژبان منطقه22

84 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
71 2 ماه و 1 هفته قبل S56731
رهن واجاره واحد80متری2خوابه امیددژبان منطقه22

رهن واجاره واحد80متری2خوابه امیددژبان منطقه22

80 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 45,000,000 تومان
اجاره : 2,700,000 تومان
72 2 ماه و 2 هفته قبل S56611
فروش واحد133متری2خوابه امید دژبان منطقه22

فروش واحد133متری2خوابه امید دژبان منطقه22

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,662,500,000تومان
109 3 ماه قبل S56317