برای این موضوع 35 نوشته موجود است!
برج زیتون94متری

برج زیتون94متری

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,400,000,000تومان
1 روز و 7 ساعت قبل S55459
فروش 115متری در برج زیتون

فروش 115متری در برج زیتون

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,550,000,000تومان
5 روز و 10 ساعت قبل S55368
رهن واحد 107 متر در برج زیتون

رهن واحد 107 متر در برج زیتون

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
1 هفته و 3 روز قبل S55341
94 متر بلوار کوهک کلید نخورده

94 متر بلوار کوهک کلید نخورده

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,400,000,000تومان
2 هفته و 2 روز قبل S55229
فروش 94 متری برج زیتون

فروش 94 متری برج زیتون

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,400,000,000تومان
3 هفته و 1 روز قبل S55133
فروش 107 متری برج زیتون

فروش 107 متری برج زیتون

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,550,000,000تومان
3 هفته و 6 روز قبل S55039
102 متری واقع در کوهک 4

102 متری واقع در کوهک

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,120,000,000تومان
3 هفته و 6 روز قبل S54911
فروش 101 متری برج زیتون

فروش 101 متری برج زیتون

101 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,110,000,000تومان
1 ماه قبل S54925
فروش 92 متری برج زیتون

فروش 92 متری برج زیتون

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,242,000,000تومان
1 ماه قبل S54896
فروش 95 برج  زیتون

فروش 95 برج زیتون

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,425,000,000تومان
1 ماه قبل S54877
فروش 88 متری برج رز

فروش 88 متری برج رز

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,250,000,000تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54813
رهن واحد 89 متری برج زیتون

رهن واحد 89 متری برج زیتون

89 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 87,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54805