برای این موضوع 95 نوشته موجود است!
فروش واحد 85 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 85 متری در کوهک منطقه 22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,720,000,000تومان
21 3 روز و 9 ساعت قبل S64369
95متر2خواب فول امکانات

95متر2خواب فول امکانات

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
4 4 روز و 8 ساعت قبل S64047
100متر 2خواب فول امکانات

100متر 2خواب فول امکانات

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
7 4 روز و 8 ساعت قبل S64222
108متر 2خواب فول امکانات

108متر 2خواب فول امکانات

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2 4 روز و 8 ساعت قبل S64258
88متر 2خواب فول امکانات

88متر 2خواب فول امکانات

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
3 4 روز و 8 ساعت قبل S64304
آپارتمان 91 متری بلوار کوهک 6

آپارتمان 91 متری بلوار کوهک

92 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,850,000,000تومان
112 3 هفته و 1 روز قبل S63677
آپارتمان 108 متری 2 خواب  کوهک 15

آپارتمان 108 متری 2 خواب کوهک

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,132,000,000تومان
136 3 هفته و 2 روز قبل S63632
93 متر 2 خواب برج فول امکانات

93 متر 2 خواب برج فول امکانات

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
38 1 ماه قبل S63263
95 متر 2 خواب برج فول امکانات

95 متر 2 خواب برج فول امکانات

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
32 1 ماه و 1 هفته قبل S63032
92 متر 2 خواب برج فول امکانات

92 متر 2 خواب برج فول امکانات

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
120 1 ماه و 1 هفته قبل S60699
102 متر 2 خواب برج فول امکانات

102 متر 2 خواب برج فول امکانات

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,750,000,000تومان
39 1 ماه و 1 هفته قبل S63005
94 متر 2 خواب برج فول امکانات

94 متر 2 خواب برج فول امکانات

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
32 1 ماه و 1 هفته قبل S62996