برای این موضوع 35 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد90متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد90متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
3 هفته و 5 روز قبل S56070
فروش واحد89متری2خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد89متری2خوابه کوهک منطقه22

89 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,157,000,000تومان
1 ماه قبل S56009
فروش واحد98متری2خوابه بلوار کوهک منطقه22

فروش واحد98متری2خوابه بلوار کوهک منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
1 ماه و 2 هفته قبل S55794
94 متر برج زیتون

94 متر برج زیتون

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,410,000,000تومان
1 ماه و 2 هفته قبل S55835
برج ارغوان 98 متر

برج ارغوان 98 متر

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
15,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55805
فروش واحد94متری2خوابه  کوهک منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه کوهک منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,400,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55133
رهن واجاره واحد100متری در بلوار کوهک منطقه 22

رهن واجاره واحد100متری در بلوار کوهک منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 70,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55662
فروش واحد86متری2خوابه در کوهک منطقه22 6

فروش واحد86متری2خوابه در کوهک منطقه22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,150,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55649
فروش واحد85متری2خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه کوهک منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,190,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55650
فروش واحد98متری2خوابه درکوهک منطقه22

فروش واحد98متری2خوابه درکوهک منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,400,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55704
برج107متری نیلوفر

برج107متری نیلوفر

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
10,498,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55763
فروش واحد 115متری 2خوابه درکوهک منطقه22

فروش واحد 115متری 2خوابه درکوهک منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,610,000,000تومان
1 ماه و 4 هفته قبل S55368