املاک موجود در:" برج زیتون "

اجاره واحد۹۵ متری۲خواب در مجتمع زیتون
رهن و اجاره

رهن : 70, 000, 000
اجاره : 2, 300, 000

برج
فروش واحد ۹۶متری۲خواب در برج زیتون
فروش

1 , 152 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۹۷متری ۲خواب در مجتمع زیتون بی یک
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۹۲متری ۲خواب در زیتون
فروش

920 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۹۲ متری ۲خواب در مجتمع زیتون
فروش

1 , 200 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۹۲متری ۲خواب در مجتمع  زیتون
فروش

920 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۶۶متری ۳خواب زیتون ۱
فروش

1 , 150 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۱۶۶متری ۳خواب زیتون ۱

3 خواب
166 متر
s41668
یک ماه
برج
۹۵متر زیتون
فروش

980 , 000 , 000تومان

۹۵متر زیتون

2 خواب
95 متر
s41639
یک ماه
برج