برای این موضوع 42 نوشته موجود است!
94 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

94 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
42 4 روز و 20 ساعت قبل S59310
94 متر 2 خواب دریاچه چیتگر 12

94 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
111 4 روز و 22 ساعت قبل S59308
فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,330,000,000تومان
97 1 ماه قبل S57989
فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,295,000,000تومان
94 1 ماه و 1 هفته قبل S57165
فروش واحد91متری2خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد91متری2خوابه کوهک منطقه22

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,730,000,000تومان
112 1 ماه و 2 هفته قبل S56374
فروش واحد93 متری در بلوار کوهک منطقه22

فروش واحد93 متری در بلوار کوهک منطقه22

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,420,000,000تومان
46 1 ماه و 2 هفته قبل S58688
98 متر 2 خواب برج زیتون

98 متر 2 خواب برج زیتون

98 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,352,000,000تومان
91 2 ماه قبل S58264
97 متر 2 خواب برج فول امکانات

97 متر 2 خواب برج فول امکانات

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
57 2 ماه قبل S58305
فروش واحد90متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد90متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,250,000,000تومان
85 2 ماه و 2 هفته قبل S58125
108 متر 2 خواب زیتون

108 متر 2 خواب زیتون

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,376,000,000تومان
61 2 ماه و 2 هفته قبل S57982
94 متر 2 خواب زیتون

94 متر 2 خواب زیتون

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,824,000,000تومان
130 3 ماه و 1 هفته قبل S57595
فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,995,000,000تومان
72 3 ماه و 3 هفته قبل S57283