برای این موضوع 47 نوشته موجود است!
فروش واحد103متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد103متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,266,000,000تومان
5 5 ساعت و 10 دقیقه قبل S58014
فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,100,000,000تومان
24 1 روز و 4 ساعت قبل S57989
108 متر 2 خواب زیتون

108 متر 2 خواب زیتون

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,376,000,000تومان
15 1 روز و 5 ساعت قبل S57982
فروش واحد88متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد88متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,936,000,000تومان
13 1 روز و 8 ساعت قبل S57962
94 متر 2 خواب زیتون

94 متر 2 خواب زیتون

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,824,000,000تومان
64 2 هفته و 6 روز قبل S57595
فروش واحد98متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد98متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,950,000,000تومان
188 3 هفته و 1 روز قبل S55704
رهن واجاره واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
29 1 ماه قبل S57356
فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,995,000,000تومان
43 1 ماه قبل S57283
فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
48 1 ماه و 1 هفته قبل S57165
108 متر 2 خواب کوهک

108 متر 2 خواب کوهک

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,944,000,000تومان
54 1 ماه و 2 هفته قبل S57100
فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,550,000,000تومان
116 1 ماه و 3 هفته قبل S56491
فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,654,400,000تومان
57 1 ماه و 3 هفته قبل S56929