برج زیتون

برای این موضوع 106 نوشته موجود است!
فروش واحد 94 متری واقع در شهرک گلستان برج زیتون منطقه 22 . 11

فروش واحد 94 متری واقع در شهرک گلستان برج زیتون منطقه 22 .

94 مترمربع 2 خواب
2,820,000,000تومان
340 1 سال و 1 ماه قبل S59655
فروش واحد96 متری واقع در بلوار کوهک منطقه 22

فروش واحد96 متری واقع در بلوار کوهک منطقه 22

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,040,000,000تومان
191 1 سال و 1 ماه قبل S59539
فروش واحد 90 متری واقع در مجتمع زیتون منطقه 22. 18

فروش واحد 90 متری واقع در مجتمع زیتون منطقه 22.

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,430,000,000تومان
315 1 سال و 1 ماه قبل S59534
فروش واحد 108 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 108 متری در چیتگر منطقه 22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,950,000,000تومان
153 1 سال و 1 ماه قبل S59457
رهن واجاره واحد 94 متری در کوهک منطقه 22

رهن واجاره واحد 94 متری در کوهک منطقه 22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 270,000,000 تومان
143 1 سال و 2 ماه قبل S59399
94 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

94 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
237 1 سال و 2 ماه قبل S59310
فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,330,000,000تومان
252 1 سال و 3 ماه قبل S57989
فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,295,000,000تومان
217 1 سال و 3 ماه قبل S57165
فروش واحد91متری2خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد91متری2خوابه کوهک منطقه22

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,730,000,000تومان
237 1 سال و 3 ماه قبل S56374
فروش واحد93 متری در بلوار کوهک منطقه22

فروش واحد93 متری در بلوار کوهک منطقه22

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,420,000,000تومان
165 1 سال و 3 ماه قبل S58688
98 متر 2 خواب برج زیتون

98 متر 2 خواب برج زیتون

98 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,352,000,000تومان
223 1 سال و 4 ماه قبل S58264
97 متر 2 خواب برج فول امکانات

97 متر 2 خواب برج فول امکانات

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
181 1 سال و 4 ماه قبل S58305