برج زیتون

برای این موضوع 106 نوشته موجود است!
فروش واحد90متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد90متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,250,000,000تومان
228 1 سال و 4 ماه قبل S58125
108 متر 2 خواب زیتون

108 متر 2 خواب زیتون

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,376,000,000تومان
182 1 سال و 4 ماه قبل S57982
94 متر 2 خواب زیتون

94 متر 2 خواب زیتون

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,824,000,000تومان
301 1 سال و 5 ماه قبل S57595
فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,995,000,000تومان
178 1 سال و 5 ماه قبل S57283
108 متر 2 خواب کوهک

108 متر 2 خواب کوهک

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,944,000,000تومان
222 1 سال و 6 ماه قبل S57100
فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,645,000,000تومان
165 1 سال و 6 ماه قبل S56865
93 متر 2 خواب برج زیتون

93 متر 2 خواب برج زیتون

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,450,000,000تومان
189 1 سال و 6 ماه قبل S56845
برج زیتون کوهک 96متردوخواب 1

برج زیتون کوهک 96متردوخواب

96 مترمربع 2 خواب
1,670,000,000تومان
337 1 سال و 7 ماه قبل S56451
فروش واحد95متری2خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد95متری2خوابه کوهک منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
180 1 سال و 7 ماه قبل S56641
94متر2خواب شهرک زیتون

94متر2خواب شهرک زیتون

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,450,000,000تومان
200 1 سال و 7 ماه قبل S56356
95متر زیتون بلوک واحد 4

95متر زیتون بلوک واحد 4

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,600,000,000تومان
196 1 سال و 7 ماه قبل S56354
94 متر برج زیتون

94 متر برج زیتون

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,410,000,000تومان
237 1 سال و 9 ماه قبل S55835