برج زیتون

برای این موضوع 106 نوشته موجود است!
فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
143 10 ماه و 3 هفته قبل S61388
فروش واحد 105 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 105 متری در کوهک منطقه 22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
141 10 ماه و 3 هفته قبل S61109
100متر2خواب برج فول امکانات

100متر2خواب برج فول امکانات

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
152 11 ماه قبل S60824
94 متری بلوار کوهک مجتمع زیتون

94 متری بلوار کوهک مجتمع زیتون

94 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,630,000,000تومان
251 11 ماه قبل S60775
86 متر 2 خواب برج فول امکانات

86 متر 2 خواب برج فول امکانات

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,650,000,000تومان
136 11 ماه قبل S60704
فروش واحد 108 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 108 متری در چیتگر منطقه 22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,456,000,000تومان
120 11 ماه و 1 هفته قبل S60630
108متر2خواب برج فول امکانات

108متر2خواب برج فول امکانات

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,460,000,000تومان
116 11 ماه و 1 هفته قبل S60624
86 متر 2 خواب برج فول امکانات

86 متر 2 خواب برج فول امکانات

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,650,000,000تومان
117 11 ماه و 1 هفته قبل S60574
94 متر 2 خواب برج فول امکانات

94 متر 2 خواب برج فول امکانات

96 مترمربع 2 خواب
3,200,000,000تومان
127 11 ماه و 1 هفته قبل S60575
فروش واحد تجاری 58 متری در شهرک گلستان منطقه 22

فروش واحد تجاری 58 متری در شهرک گلستان منطقه 22

58 مترمربع 1 سرویس
1,100,000,000تومان
200 11 ماه و 1 هفته قبل S60525
86 متر 2 خواب برج فول امکانات

86 متر 2 خواب برج فول امکانات

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
120 11 ماه و 2 هفته قبل S60499
97 متر 2 خواب برج فول امکانات

97 متر 2 خواب برج فول امکانات

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,200,000,000تومان
133 11 ماه و 3 هفته قبل S60371