برج زیتون

برای این موضوع 106 نوشته موجود است!
95متر2خواب فول امکانات

95متر2خواب فول امکانات

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
79 6 ماه و 3 هفته قبل S64047
100متر 2خواب فول امکانات

100متر 2خواب فول امکانات

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
79 6 ماه و 3 هفته قبل S64222
108متر 2خواب فول امکانات

108متر 2خواب فول امکانات

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
56 6 ماه و 3 هفته قبل S64258
88متر 2خواب فول امکانات

88متر 2خواب فول امکانات

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
56 6 ماه و 3 هفته قبل S64304
آپارتمان 91 متری بلوار کوهک 6

آپارتمان 91 متری بلوار کوهک

92 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,850,000,000تومان
219 7 ماه و 2 هفته قبل S63677
آپارتمان 108 متری 2 خواب  کوهک 15

آپارتمان 108 متری 2 خواب کوهک

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,132,000,000تومان
223 7 ماه و 2 هفته قبل S63632
93 متر 2 خواب برج فول امکانات

93 متر 2 خواب برج فول امکانات

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
81 7 ماه و 3 هفته قبل S63263
95 متر 2 خواب برج فول امکانات

95 متر 2 خواب برج فول امکانات

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
83 8 ماه قبل S63032
92 متر 2 خواب برج فول امکانات

92 متر 2 خواب برج فول امکانات

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
168 8 ماه قبل S60699
102 متر 2 خواب برج فول امکانات

102 متر 2 خواب برج فول امکانات

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,750,000,000تومان
79 8 ماه قبل S63005
94 متر 2 خواب برج فول امکانات

94 متر 2 خواب برج فول امکانات

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
65 8 ماه قبل S62996
93 متر 2 خواب برج فول امکانات

93 متر 2 خواب برج فول امکانات

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,250,000,000تومان
49 8 ماه قبل S62990