برای این موضوع 670 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد144متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد144متری2خوابه دریاچه منطقه22

144 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
15 6 روز و 18 ساعت قبل S57889
رهن واجاره واحد120متری2خوابه شهاب شهر منطقه22

رهن واجاره واحد120متری2خوابه شهاب شهر منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 220,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
25 6 روز و 18 ساعت قبل S57839
رهن واجاره واحد138متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

رهن واجاره واحد138متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
7 6 روز و 18 ساعت قبل S57909
رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
12 6 روز و 19 ساعت قبل S57906
رهن واجاره واحد104متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد104متری2خوابه دریاچه منطقه22

104 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
10 6 روز و 19 ساعت قبل S57917
فروش واحدفروش واحد125متری2خوابه ایران مال منطقه22

فروش واحدفروش واحد125متری2خوابه ایران مال منطقه22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,625,000,000تومان
22 6 روز و 20 ساعت قبل S57914
فروش واحد140متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد140متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
16 6 روز و 20 ساعت قبل S57916
فروش واحد144متری3خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد144متری3خوابه اردستانی منطقه22

144 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
18 1 هفته قبل S57902
146متر 3 خواب برج فول امکانات

146متر 3 خواب برج فول امکانات

146 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
15 1 هفته قبل S57897
فروش واحد130متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
33 1 هفته قبل S57892
فروش واحد121متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد121متری2خوابه اردستانی منطقه22

121 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,783,000,000تومان
27 1 هفته قبل S57887
فروش واحد90متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد90متری2خوابه دریاچه منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,980,000,000تومان
28 1 هفته قبل S57888