برای این موضوع 501 نوشته موجود است!
84 متر 2 خواب برج فول

84 متر 2 خواب برج فول

84 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,520,000,000تومان
99 1 ماه و 3 هفته قبل S60656
76 متر 2 خواب فردوس غرب

76 متر 2 خواب فردوس غرب

76 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,660,000,000تومان
75 1 ماه و 3 هفته قبل S60612
89 متر 2 خواب میدان ساحل 9

89 متر 2 خواب میدان ساحل

89 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
331 1 ماه و 4 هفته قبل S58836
127 متر 3 خواب برج فول امکانات

127 متر 3 خواب برج فول امکانات

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,600,000,000تومان
259 2 ماه قبل S59873
برج 85 متری دو خواب

برج 85 متری دو خواب

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
84 2 ماه قبل S60527
118 متر 2 خواب همراه اول 40

118 متر 2 خواب همراه اول

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,900,000,000تومان
467 2 ماه قبل S59841
برج 85 متری 2 خواب

برج 85 متری 2 خواب

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,230,000,000تومان
111 2 ماه قبل S60532
برج 157 متری 3 خواب 4

برج 157 متری 3 خواب

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,280,000,000تومان
147 2 ماه قبل S60524
برج 110 متری 2 خواب

برج 110 متری 2 خواب

110 مترمربع 2 خواب
3,050,000,000تومان
100 2 ماه قبل S60506
برج 123 متری 2 خواب

برج 123 متری 2 خواب

123 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,550,000,000تومان
75 2 ماه قبل S60505
140متر2خوابه دریاچه

140متر2خوابه دریاچه

140 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,250,000,000تومان
80 2 ماه قبل S60331
فروش واحد 144متر 3خواب 4

فروش واحد 144متر 3خواب

144 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,040,000,000تومان
153 2 ماه قبل S60447