برای این موضوع 670 نوشته موجود است!
فروش واحد110متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد110متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,860,000,000تومان
17 3 روز و 23 ساعت قبل S57964
فروش واحد88متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد88متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,936,000,000تومان
14 3 روز و 23 ساعت قبل S57962
رهن واجاره واحد137متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد137متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

137 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
14 4 روز و 3 ساعت قبل S57954
رهن واجاره واحد157متری3خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد157متری3خوابه دریاچه منطقه22

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
19 5 روز و 18 ساعت قبل S57948
رهن واجاره واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 360,000,000 تومان
19 5 روز و 18 ساعت قبل S57950
فروش واحد150متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد150متری3خوابه دریاچه منطقه22

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,000,000,000تومان
63 5 روز و 18 ساعت قبل S57952
فروش واحد115متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

فروش واحد115متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

115 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,875,000,000تومان
32 5 روز و 18 ساعت قبل S57953
فروش واحد105متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد105متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,045,000,000تومان
31 5 روز و 20 ساعت قبل S57942
95 متری 2 خواب برج فول امکانات کلید نخورده 5

95 متری 2 خواب برج فول امکانات کلید نخورده

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
43 5 روز و 23 ساعت قبل S57940
فروش واحد115متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد115متری2خوابه اردستانی منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,012,500,000تومان
43 6 روز قبل S57938
فروش واحد125متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد125متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,450,000,000تومان
43 6 روز و 2 ساعت قبل S57924
رهن واجاره واحد128متری2خوابه خرازی منطقه22

رهن واجاره واحد128متری2خوابه خرازی منطقه22

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
15 6 روز و 18 ساعت قبل S57867