برای این موضوع 501 نوشته موجود است!
73 متری 2 خواب برج فول امکانات 10

73 متری 2 خواب برج فول امکانات

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,200,000,000تومان
189 1 ماه و 2 هفته قبل S60819
150 متر 3 خواب برج فول امکانات

150 متر 3 خواب برج فول امکانات

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,050,000,000تومان
90 1 ماه و 2 هفته قبل S61322
87 متر2خواب برج عمارتی بلوار کوهک دریاچه چیتگر

87 متر2خواب برج عمارتی بلوار کوهک دریاچه چیتگر

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,611,000,000تومان
80 1 ماه و 2 هفته قبل S61157
102 متر 2 خواب فول امکانات

102 متر 2 خواب فول امکانات

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,652,000,000تومان
161 1 ماه و 2 هفته قبل S60846
120 متر 2 خواب برج فول امکانات 8

120 متر 2 خواب برج فول امکانات

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,600,000,000تومان
155 1 ماه و 2 هفته قبل S60843
96 متر 2 خواب برج فول امکانات 10

96 متر 2 خواب برج فول امکانات

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,880,000,000تومان
80 1 ماه و 2 هفته قبل S60822
94 متری بلوار کوهک مجتمع زیتون

94 متری بلوار کوهک مجتمع زیتون

94 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,630,000,000تومان
131 1 ماه و 3 هفته قبل S60775
155 متری 3 خواب شخصی ساز نوساز 8

155 متری 3 خواب شخصی ساز نوساز

155 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
8,550,000,000تومان
86 1 ماه و 3 هفته قبل S60725
114 متر 2 خواب برج فول

114 متر 2 خواب برج فول

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,700,000,000تومان
75 1 ماه و 3 هفته قبل S60737
168متری اپارتمان برچ پامچال

168متری اپارتمان برچ پامچال

168 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,794,000,000تومان
51 1 ماه و 3 هفته قبل S60727
134متری ویلایی کوهک

134متری ویلایی کوهک

134 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,566,000,000تومان
76 1 ماه و 3 هفته قبل S60716
108 متر برج سفید

108 متر برج سفید

108 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
7,000,000,000تومان
85 1 ماه و 3 هفته قبل S60686