برای این موضوع 667 نوشته موجود است!
فروش واحد113متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد113متری2خوابه اردستانی منطقه22

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,599,000,000تومان
65 1 هفته و 5 روز قبل S57799
فروش واحد96متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22

فروش واحد96متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,920,000,000تومان
49 1 هفته و 6 روز قبل S57791
فروش واحد117متری 2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد117متری 2خوابه اردستانی منطقه22

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,047,500,000تومان
39 1 هفته و 6 روز قبل S57787
فروش واحد111متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد111متری2خوابه دریاچه منطقه22

111 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,442,000,000تومان
60 1 هفته و 6 روز قبل S57786
رهن واجاره واحد124متری3خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد124متری3خوابه دریاچه منطقه22

124 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 140,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
39 1 هفته و 6 روز قبل S57779
فروش واحد113متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد113متری2خوابه دریاچه منطقه22

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,825,000,000تومان
42 1 هفته و 6 روز قبل S57778
رهن واجاره واحد116متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد116متری2خوابه دریاچه منطقه22

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 4,200,000 تومان
24 1 هفته و 6 روز قبل S57780
فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,415,000,000تومان
35 1 هفته و 6 روز قبل S57775
فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,045,000,000تومان
39 1 هفته و 6 روز قبل S57773
فروش واحد112متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد112متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,240,000,000تومان
28 2 هفته قبل S57766
رهن واجاره واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
37 2 هفته قبل S57554
رهن واجاره 135متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره 135متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

135 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
17 2 هفته قبل S57765