برای این موضوع 667 نوشته موجود است!
152 متر 3 خواب 13

152 متر 3 خواب

152 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
40 2 روز و 1 ساعت قبل S58061
فروش واحد124متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد124متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

124 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,472,000,000تومان
30 2 روز و 18 ساعت قبل S58017
فروش واحد125متری2خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد125متری2خوابه شمال همت منطقه22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
18 2 روز و 18 ساعت قبل S58016
فروش واحد103متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد103متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,266,000,000تومان
16 2 روز و 18 ساعت قبل S58014
فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

130 مترمربع 3 خواب
3,250,000,000تومان
25 2 روز و 18 ساعت قبل S58011
رهن واجاره واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 600,000 تومان
8 2 روز و 18 ساعت قبل S58009
فروش واحد108متری2خوابهدریاچه منطقه22

فروش واحد108متری2خوابهدریاچه منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,484,000,000تومان
33 2 روز و 20 ساعت قبل S58003
فروش واحد92متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد92متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,024,000,000تومان
15 2 روز و 23 ساعت قبل S57997
فروش واحد96متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد96متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

96 مترمربع 2 خواب
2,112,000,000تومان
16 2 روز و 23 ساعت قبل S57998
فروش واحد120متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد120متری2خوابه اردستانی منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,280,000,000تومان
25 2 روز و 23 ساعت قبل S57990
فروش واحد120متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد120متری2خوابه اردستانی منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,100,000,000تومان
16 2 روز و 23 ساعت قبل S57991
فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,100,000,000تومان
25 3 روز و 17 ساعت قبل S57989