برای این موضوع 474 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد104متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

رهن واجاره واحد104متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

104 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
14 1 روز و 19 ساعت قبل S57209
فروش واحد124متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد124متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

124 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,542,000,000تومان
104 1 روز و 23 ساعت قبل S29952
رهن واجاره واحد130متری2خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد130متری2خوابه اردستانی منطقه22

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
19 1 روز و 23 ساعت قبل S57206
فروش واحد120متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد120متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

120 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
24 1 روز و 23 ساعت قبل S57202
فروش واحد112متری2خوابه همت غرب منطقه22

فروش واحد112متری2خوابه همت غرب منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,750,000,000تومان
31 1 روز و 23 ساعت قبل S57201
رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
156 2 روز و 18 ساعت قبل S56050
رهن واجاره واحد92متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22

رهن واجاره واحد92متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
48 2 روز و 18 ساعت قبل S56823
رهن ذواجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن ذواجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
23 2 روز و 18 ساعت قبل S57187
فروش واحد142متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد142متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

142 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,556,000,000تومان
26 2 روز و 18 ساعت قبل S57191
فروش واحد143متری3خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد143متری3خوابه شمال همت منطقه22

143 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,717,000,000تومان
19 2 روز و 18 ساعت قبل S57193
فروش واحد73متری2خوابه شهرک یاس منطقه22

فروش واحد73متری2خوابه شهرک یاس منطقه22

73 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,150,000,000تومان
36 2 روز و 18 ساعت قبل S57190
فروش واحد155متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد155متری3خوابه دریاچه منطقه22

155 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,425,000,000تومان
20 2 روز و 19 ساعت قبل S57185