برای این موضوع 2139 نوشته موجود است!
فروش  واحد 96 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 96 متری در چیتگر منطقه ۲۲

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
35 1 هفته و 3 روز قبل S69216
فروش واحد 132 متری در مروارید شهر منطقه ۲۲

فروش واحد 132 متری در مروارید شهر منطقه ۲۲

132 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
24 1 هفته و 3 روز قبل S69215
فروش واحد 189 متری در شهرک گلستان منطقه ۲۲

فروش واحد 189 متری در شهرک گلستان منطقه ۲۲

189 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
8,700,000,000تومان
14 1 هفته و 3 روز قبل S69214
فروش واحد 132متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 132متری در چیتگر منطقه ۲۲

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,260,000,000تومان
21 1 هفته و 3 روز قبل S69213
رهن و اجاره واحد 171 متری در چیتگر منطقه۲۲

رهن و اجاره واحد 171 متری در چیتگر منطقه۲۲

171 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 1,200,000,000 تومان
اجاره : 100,000 تومان
27 1 هفته و 3 روز قبل S69210
فروش واحد 121 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 121 متری در چیتگر منطقه ۲۲

121 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,100,000,000تومان
19 1 هفته و 3 روز قبل S69209
رهن و اجاره واحد 200 متری در چیتگر منطقه ۲۲ 5

رهن و اجاره واحد 200 متری در چیتگر منطقه ۲۲

200 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 800,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
50 1 هفته و 3 روز قبل S69208
فروش واحد 114 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 114 متری در چیتگر منطقه ۲۲

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
12 1 هفته و 3 روز قبل S69206
فروش واحد 80 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 80 متری در چیتگر منطقه ۲۲

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
20 1 هفته و 3 روز قبل S69205
رهن و اجاره واحد 100 متری در چیتگر منطقه ۲۲

رهن و اجاره واحد 100 متری در چیتگر منطقه ۲۲

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
32 1 هفته و 3 روز قبل S69204
فروش واحد 133 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 133 متری در چیتگر منطقه ۲۲

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,498,000,000تومان
37 1 هفته و 4 روز قبل S69113
فروش واحد 107 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 107 متری در چیتگر منطقه ۲۲

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,600,000,000تومان
27 1 هفته و 4 روز قبل S69112