برای این موضوع 1219 نوشته موجود است!
108متر2خواب برج فول امکانات

108متر2خواب برج فول امکانات

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,460,000,000تومان
38 3 هفته و 2 روز قبل S60624
واحد 105متری دوخواب دریاچه چیتگر 69

واحد 105متری دوخواب دریاچه چیتگر

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,150,000,000تومان
421 3 هفته و 2 روز قبل S58949
76 متر 2 خواب فردوس غرب

76 متر 2 خواب فردوس غرب

76 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,660,000,000تومان
57 3 هفته و 2 روز قبل S60612
فروش واحد 80 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 80 متری در آزاد شهر منطقه 22

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,950,000,000تومان
75 3 هفته و 2 روز قبل S60607
103 متر 2 خواب برج فول امکانات 19

103 متر 2 خواب برج فول امکانات

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
162 3 هفته و 2 روز قبل S60605
88متر2خواب فول امکانات

88متر2خواب فول امکانات

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,610,000,000تومان
93 3 هفته و 3 روز قبل S60601
122 متر 2 خواب برج فول امکانات

122 متر 2 خواب برج فول امکانات

122 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,050,000,000تومان
58 3 هفته و 4 روز قبل S60585
115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
7,500,000,000تومان
68 3 هفته و 4 روز قبل S60584
172 متر 3 خواب برج فول امکانات 13

172 متر 3 خواب برج فول امکانات

172 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,500,000,000تومان
84 3 هفته و 4 روز قبل S60583
135 متر 3 خواب ویو دریاچه

135 متر 3 خواب ویو دریاچه

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
63 3 هفته و 4 روز قبل S60582
120 متر 2 خواب برج فول امکانات

120 متر 2 خواب برج فول امکانات

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,150,000,000تومان
52 3 هفته و 4 روز قبل S60581
157 متر 3 خواب برج فول امکانات

157 متر 3 خواب برج فول امکانات

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,500,000,000تومان
60 3 هفته و 4 روز قبل S60516