برای این موضوع 937 نوشته موجود است!
140 متر 3 خواب برج فول امکانات

140 متر 3 خواب برج فول امکانات

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,110,000,000تومان
14 2 روز و 9 ساعت قبل S59877
138 متر 3 خواب برج فول امکانات

138 متر 3 خواب برج فول امکانات

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,280,000,000تومان
14 2 روز و 9 ساعت قبل S59881
فروش واحد 106 متر2 خواب

فروش واحد 106 متر2 خواب

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,380,000,000تومان
18 2 روز و 9 ساعت قبل S59880
108 متر 2 خواب برج فول امکانات

108 متر 2 خواب برج فول امکانات

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,920,000,000تومان
11 2 روز و 9 ساعت قبل S59884
72 متر 1 خواب فول امکانات

72 متر 1 خواب فول امکانات

72 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,350,000,000تومان
7 2 روز و 9 ساعت قبل S59888
فروش واحد 116 متر ۲ خواب برج فول امکانات

فروش واحد 116 متر ۲ خواب برج فول امکانات

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,408,000,000تومان
11 2 روز و 9 ساعت قبل S59885
فروش واحد 128متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

فروش واحد 128متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

128 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,632,000,000تومان
6 2 روز و 9 ساعت قبل S59874
115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,025,000,000تومان
1 2 روز و 9 ساعت قبل S59892
88 متر 2 خواب برج فول امکانات

88 متر 2 خواب برج فول امکانات

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,550,000,000تومان
5 2 روز و 9 ساعت قبل S59891
149 متر 3 خواب برج فول امکانات

149 متر 3 خواب برج فول امکانات

149 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,200,000,000تومان
1 2 روز و 9 ساعت قبل S59902
97 متر 2 خواب ورداورد

97 متر 2 خواب ورداورد

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,570,000,000تومان
5 2 روز و 9 ساعت قبل S59900
124 متر 2 خواب برج فول امکانات

124 متر 2 خواب برج فول امکانات

124 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,200,000,000تومان
4 2 روز و 9 ساعت قبل S59894