برای این موضوع 1725 نوشته موجود است!
فروش واحد 157 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 157 متری در چیتگر منطقه 22

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,000,000,000تومان
17 3 روز و 10 ساعت قبل S64370
فروش واحد 85 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 85 متری در کوهک منطقه 22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,720,000,000تومان
21 3 روز و 10 ساعت قبل S64369
فروش واحد 138 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 138 متری در چیتگر منطقه 22

138 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,900,000,000تومان
16 3 روز و 10 ساعت قبل S64368
فروش واحد 110 متی در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 110 متی در دریاچه منطقه 22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
19 3 روز و 10 ساعت قبل S64367
فروش واحد 90 متری در آزادشهر منطقه22

فروش واحد 90 متری در آزادشهر منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
10 3 روز و 10 ساعت قبل S64365
فروش واحد 160 متری در کوهک   منطقه 22

فروش واحد 160 متری در کوهک منطقه 22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,080,000,000تومان
6 3 روز و 10 ساعت قبل S64364
فروش واحد 190 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 190 متری در چیتگر منطقه 22

190 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,600,000,000تومان
9 3 روز و 10 ساعت قبل S64363
فروش واحد 160متری در مروارید شهر منطقه 22

فروش واحد 160متری در مروارید شهر منطقه 22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,800,000,000تومان
5 3 روز و 11 ساعت قبل S64361
فروش واحد 69 متری چیتگر منطقه 22

فروش واحد 69 متری چیتگر منطقه 22

69 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
13 3 روز و 11 ساعت قبل S64360
فروش واحد 126 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 126 متری در کوهک منطقه 22

126 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,536,000,000تومان
6 3 روز و 11 ساعت قبل S64358
150متر 3خواب فول امکانات

150متر 3خواب فول امکانات

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,600,000,000تومان
8 3 روز و 13 ساعت قبل S64317
96متر 2خواب فول امکانات

96متر 2خواب فول امکانات

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5 3 روز و 13 ساعت قبل S64318