برای این موضوع 2139 نوشته موجود است!
فروش185متری3خوابه کوهک 8

فروش185متری3خوابه کوهک

185 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
7,770,000,000تومان
29 5 روز و 16 ساعت قبل S69289
فروش واحد 171 متری در کوهک منطقه ۲۲

فروش واحد 171 متری در کوهک منطقه ۲۲

171 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,800,000,000تومان
26 6 روز و 8 ساعت قبل S69308
فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه ۲۲

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,288,000,000تومان
25 6 روز و 9 ساعت قبل S69305
فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه ۲۲ 7

فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه ۲۲

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
43 6 روز و 9 ساعت قبل S69304
فروش واحد 126 متری در شهرک راه آهن منطقه ۲۲

فروش واحد 126 متری در شهرک راه آهن منطقه ۲۲

126 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,410,000,000تومان
24 6 روز و 9 ساعت قبل S69302
فروش واحد 71 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 71 متری در چیتگر منطقه ۲۲

71 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,925,000,000تومان
23 6 روز و 9 ساعت قبل S69301
فروش واحد 85 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 85 متری در چیتگر منطقه ۲۲

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,485,000,000تومان
25 6 روز و 10 ساعت قبل S69300
برج امپریال 6

برج امپریال

171 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,800,000,000تومان
31 6 روز و 10 ساعت قبل S69295
فروش واحد 115 متری در شهرک راه آهن منطقه ۲۲

فروش واحد 115 متری در شهرک راه آهن منطقه ۲۲

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,450,000,000تومان
11 6 روز و 10 ساعت قبل S69296
فروش واحد 150 متری در شهرک امید دژبان منطقه ۲۲

فروش واحد 150 متری در شهرک امید دژبان منطقه ۲۲

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,950,000,000تومان
8 6 روز و 10 ساعت قبل S69294
فروش واحد 95 متبری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 95 متبری در چیتگر منطقه ۲۲

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
9 6 روز و 10 ساعت قبل S69293
فروش واحد 78 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 78 متری در چیتگر منطقه ۲۲

78 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,340,000,000تومان
18 6 روز و 11 ساعت قبل S69287