برای این موضوع 488 نوشته موجود است!
فروش واحد12متری2خوابه میدان دریاچه منطقه22

فروش واحد12متری2خوابه میدان دریاچه منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,736,000,000تومان
13 ساعت و 42 دقیقه قبل S56195
فروش واحد138متری3خوابه ورزشگاه آزادی منطقه22

فروش واحد138متری3خوابه ورزشگاه آزادی منطقه22

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,350,000,000تومان
14 ساعت و 52 دقیقه قبل S56059
فروش واحد200متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

فروش واحد200متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

200 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
14 ساعت و 54 دقیقه قبل S56057
فروش واحد142متری3خوابه بلوار کوهک منطقه22

فروش واحد142متری3خوابه بلوار کوهک منطقه22

142 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,556,000,000تومان
14 ساعت و 58 دقیقه قبل S56049
رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
15 ساعت قبل S56050
فروش واحد183متری4خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

فروش واحد183متری4خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

183 مترمربع 4 خواب 2 سرویس
3,111,000,000تومان
15 ساعت و 14 دقیقه قبل S53715
فروش واحد128متری3خوابه در کوهک منطقه22

فروش واحد128متری3خوابه در کوهک منطقه22

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,270,000,000تومان
15 ساعت و 23 دقیقه قبل S55604
فروش 102متری 2خوابه دریاچه منطقه22

فروش 102متری 2خوابه دریاچه منطقه22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,142,000,000تومان
15 ساعت و 39 دقیقه قبل S54550
فروش واحد123متری3خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد123متری3خوابه کوهک منطقه22

123 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,968,000,000تومان
18 ساعت و 33 دقیقه قبل S56013
فروش واحد100متری2خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد100متری2خوابه کوهک منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,500,000,000تومان
18 ساعت و 36 دقیقه قبل S56016
فروش واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,760,000,000تومان
18 ساعت و 50 دقیقه قبل S55993
فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
18 ساعت و 52 دقیقه قبل S55999