برای این موضوع 1290 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد133متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

رهن واجاره واحد133متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 335,000,000 تومان
21 3 روز و 13 ساعت قبل S58610
فروش واحد127متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد127متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
47 3 روز و 13 ساعت قبل S58608
فروش واحد163متری3خوابه میدان موج منطقه22

فروش واحد163متری3خوابه میدان موج منطقه22

163 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,075,000,000تومان
65 3 روز و 13 ساعت قبل S58607
فروش واحد160متری3خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد160متری3خوابه شمال همت منطقه22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,600,000,000تومان
49 3 روز و 18 ساعت قبل S58597
فروش واحد90متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد90متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
53 3 روز و 18 ساعت قبل S58594
فروش واحد135متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد135متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,105,000,000تومان
50 3 روز و 18 ساعت قبل S58593
رهن واجاره واحد122متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد122متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

122 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 370,000,000 تومان
15 4 روز و 10 ساعت قبل S58592
رهن واجاره واحد210متری3خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

رهن واجاره واحد210متری3خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

210 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
17 4 روز و 11 ساعت قبل S58582
رهن واجاره واحد84متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22 17

رهن واجاره واحد84متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

84 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
54 4 روز و 11 ساعت قبل S57689
رهن واجاره واحد105متری2خوابه دریاچه منطقه22 3

رهن واجاره واحد105متری2خوابه دریاچه منطقه22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
14 4 روز و 12 ساعت قبل S58591
فروش واحد105متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد105متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,550,000,000تومان
68 4 روز و 17 ساعت قبل S58580
فروش واحد270متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد270متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

270 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
12,960,000,000تومان
25 4 روز و 17 ساعت قبل S58584