برای این موضوع 937 نوشته موجود است!
143 متر 3 خواب برج فول امکانات

143 متر 3 خواب برج فول امکانات

143 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,000,000,000تومان
34 1 روز و 9 ساعت قبل S59989
120 متر 2 خواب برج فول امکانات

120 متر 2 خواب برج فول امکانات

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,120,000,000تومان
20 1 روز و 9 ساعت قبل S59988
103 متر 2 خواب برج فول امکانات

103 متر 2 خواب برج فول امکانات

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,200,000,000تومان
24 1 روز و 9 ساعت قبل S59987
148 متر 3 خواب برج فول امکانات

148 متر 3 خواب برج فول امکانات

148 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,552,000,000تومان
39 1 روز و 9 ساعت قبل S59986
88 متر 2 خواب برج فول امکانات

88 متر 2 خواب برج فول امکانات

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,820,000,000تومان
40 1 روز و 9 ساعت قبل S59985
140 متر 3 خواب برج فول امکانات

140 متر 3 خواب برج فول امکانات

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,200,000,000تومان
23 1 روز و 9 ساعت قبل S59984
163 متر 3 خواب شخصی ساز

163 متر 3 خواب شخصی ساز

163 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,238,000,000تومان
29 1 روز و 9 ساعت قبل S59983
101 متر 2 خواب برج فول امکانات

101 متر 2 خواب برج فول امکانات

101 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,525,000,000تومان
29 1 روز و 9 ساعت قبل S59982
فروش واحد 140 متری با سند تک برگ 6

فروش واحد 140 متری با سند تک برگ

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,760,000,000تومان
27 1 روز و 13 ساعت قبل S59974
123 متری واقع در شهرک گلستان غربی 8

123 متری واقع در شهرک گلستان غربی

123 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,440,000,000تومان
16 1 روز و 13 ساعت قبل S59973
91 متر 2 خواب برج فول امکانات

91 متر 2 خواب برج فول امکانات

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
15 1 روز و 13 ساعت قبل S59972
133 متر 2 خواب برج فول امکانات

133 متر 2 خواب برج فول امکانات

133 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,600,000,000تومان
17 1 روز و 14 ساعت قبل S59970