برای این موضوع 3627 نوشته موجود است!
فروش واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

120 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,800,000,000تومان
48 1 هفته و 2 روز قبل S65619
فروش واحد 125 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 125 متری در چیتگر منطقه 22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
35 1 هفته و 2 روز قبل S65556
فروش واحد 78 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

فروش واحد 78 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

78 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,550,000,000تومان
22 1 هفته و 2 روز قبل S65554
فروش واحد 128 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 128 متری در چیتگر منطقه 22

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,700,000,000تومان
38 1 هفته و 2 روز قبل S65550
فروش واحد 59 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 59 متری در چیتگر منطقه 22

59 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,600,000,000تومان
50 1 هفته و 2 روز قبل S65549
فروش واحد 172 متری واقع در شخصی سازها 30

فروش واحد 172 متری واقع در شخصی سازها

172 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,400,000,000تومان
92 1 هفته و 3 روز قبل S65525
اپارتمان 85 متر 2 خواب باقری

اپارتمان 85 متر 2 خواب باقری

85 مترمربع 2 خواب
2,400,000,000تومان
46 1 هفته و 4 روز قبل S65518
آپارتمان 110 متری 2 خواب دریاچه

آپارتمان 110 متری 2 خواب دریاچه

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
54 1 هفته و 4 روز قبل S65514
فروش واحد 115 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 115 متری در چیتگر منطقه 22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,700,000,000تومان
39 1 هفته و 4 روز قبل S65512
فروش واحد 91 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 91 متری در وردآورد منطقه 22

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,300,000,000تومان
42 1 هفته و 4 روز قبل S65511
فروش واحد 86 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

فروش واحد 86 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,978,000,000تومان
41 1 هفته و 4 روز قبل S65461
فروش واحد 207 متری واقع در شهرک گلستان غربی 6

فروش واحد 207 متری واقع در شهرک گلستان غربی

207 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
8,800,000,000تومان
96 1 هفته و 5 روز قبل S65437