برای این موضوع 3627 نوشته موجود است!
فروش واحد 102 متری در شهرک امید دژبان منطقه 22

فروش واحد 102 متری در شهرک امید دژبان منطقه 22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
22 5 روز و 3 ساعت قبل S65898
فروش واحد 105 متری در شهرک گلستان منطقه 22

فروش واحد 105 متری در شهرک گلستان منطقه 22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
12 5 روز و 3 ساعت قبل S65897
فروش مغازه 24 متری در وردآورد منطقه 22

فروش مغازه 24 متری در وردآورد منطقه 22

24 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
648,000,000تومان
8 5 روز و 4 ساعت قبل S65896
فروش واحد 85 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 85 متری در چیتگر منطقه 22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
12 5 روز و 4 ساعت قبل S65895
فروش واحد 58 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 58 متری در وردآورد منطقه 22

58 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,157,000,000تومان
11 5 روز و 4 ساعت قبل S65894
فروش واحد 120 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 120 متری در وردآورد منطقه 22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,250,000,000تومان
15 5 روز و 4 ساعت قبل S65893
فروش آپارتمان 110 متر 2 خواب دریاچه 14

فروش آپارتمان 110 متر 2 خواب دریاچه

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,850,000,000تومان
33 5 روز و 8 ساعت قبل S65891
فروش واحد 130 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 130 متری در چیتگر منطقه 22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
17 5 روز و 9 ساعت قبل S65865
فروش واحد 118 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 118 متری در چیتگر منطقه 22

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,300,000,000تومان
16 5 روز و 9 ساعت قبل S65857
فروش واحد 69 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 69 متری در چیتگر منطقه 22

69 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,800,000,000تومان
41 1 هفته و 2 روز قبل S65622
فروش واحد 100 متری در گرمدره منطقه 22

فروش واحد 100 متری در گرمدره منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,600,000,000تومان
39 1 هفته و 2 روز قبل S65621
فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه 22

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
31 1 هفته و 2 روز قبل S65620