برای این موضوع 3627 نوشته موجود است!
فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
64 2 هفته و 2 روز قبل S65290
فروش واحد 150 متری در شهرک امید دژبان منطقه 22

فروش واحد 150 متری در شهرک امید دژبان منطقه 22

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,300,000,000تومان
54 2 هفته و 2 روز قبل S65288
فروش واحد 75 متری در ویلا شهر منطقه22

فروش واحد 75 متری در ویلا شهر منطقه22

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,900,000,000تومان
49 2 هفته و 3 روز قبل S65206
فروش واحد 176 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

فروش واحد 176 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

176 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
9,300,000,000تومان
35 2 هفته و 3 روز قبل S65205
فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,350,000,000تومان
50 2 هفته و 3 روز قبل S65171
فروش واحد 118 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 118 متری در آزاد شهر منطقه 22

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,422,000,000تومان
51 2 هفته و 3 روز قبل S65166
فروش سه طبقه یکجا 113 متر هر واحد منطقه 22 17

فروش سه طبقه یکجا 113 متر هر واحد منطقه 22

339 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
19,000,000,000تومان
89 2 هفته و 3 روز قبل S65168
فروش اپارتمان 116 متری منطقه 22

فروش اپارتمان 116 متری منطقه 22

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,480,000,000تومان
48 2 هفته و 3 روز قبل S65167
فروش اپارتمان 116 متری منطقه 22

فروش اپارتمان 116 متری منطقه 22

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,480,000,000تومان
48 2 هفته و 3 روز قبل S65167
آپارتمان 126 متری 2 خواب کوهک 8

آپارتمان 126 متری 2 خواب کوهک

126 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,410,000,000تومان
65 2 هفته و 4 روز قبل S65165
فروش اپارتمان 109 متری منطقه 22 8

فروش اپارتمان 109 متری منطقه 22

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,834,000,000تومان
133 2 هفته و 4 روز قبل S65164
فروش واحد 160 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

فروش واحد 160 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,400,000,000تومان
32 2 هفته و 5 روز قبل S65016