برای این موضوع 3627 نوشته موجود است!
فروش واحد 150 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 150 متری در کوهک منطقه 22

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,500,000,000تومان
14 2 روز و 9 ساعت قبل S66082
فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,410,000,000تومان
12 2 روز و 9 ساعت قبل S66081
فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,610,000,000تومان
15 3 روز و 2 ساعت قبل S66072
فروش واحد 112 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 112 متری در چیتگر منطقه 22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,800,000,000تومان
21 3 روز و 2 ساعت قبل S66071
فروش واحد 113 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 113 متری در آزاد شهر منطقه 22

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,850,000,000تومان
16 3 روز و 2 ساعت قبل S66070
فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,250,000,000تومان
8 3 روز و 2 ساعت قبل S66069
فروش واحد 79 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 79 متری در چیتگر منطقه 22

79 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,536,640,000تومان
15 3 روز و 2 ساعت قبل S66068
فروش واحد 114 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 114 متری در چیتگر منطقه 22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,648,000,000تومان
12 3 روز و 2 ساعت قبل S66067
فروش واحد 106 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 106 متری در چیتگر منطقه 22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
10 3 روز و 3 ساعت قبل S66066
فروش واحد 76 متری در شهرک گلستان منطقه 22

فروش واحد 76 متری در شهرک گلستان منطقه 22

76 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
3,648,000,000تومان
11 3 روز و 4 ساعت قبل S66063
فروش واحد 129 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 129 متری در آزاد شهر منطقه 22

129 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,350,000,000تومان
12 3 روز و 4 ساعت قبل S66040
فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه 22

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
12 3 روز و 8 ساعت قبل S66039