پیش فروش امتیاز چیتگر

برای این موضوع 58 نوشته موجود است!
پیشفروش پروژه تجاری مسکونی رادین (دانشگاه پلیس) 8

پیشفروش پروژه تجاری مسکونی رادین (دانشگاه پلیس)

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
8059 2 سال و 10 ماه قبل S44025
پیش فروش سهام های 63 و 33 متری در پهنه B شهرک امام رضا ( شهرک چیتگر ) 8

پیش فروش سهام های 63 و 33 متری در پهنه B شهرک امام رضا ( شهرک چیتگر )

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000تومان
16483 2 سال و 10 ماه قبل S515
پروژه مسکونی دریا تعاونی مسکن صدا و سیما 13

پروژه مسکونی دریا تعاونی مسکن صدا و سیما

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,400,000تومان
4204 2 سال و 10 ماه قبل S40662
پیش فروش امتیاز نیروی هوایی H2 در پهنه C شهرک امام رضا (چیتگر) 32

پیش فروش امتیاز نیروی هوایی H2 در پهنه C شهرک امام رضا (چیتگر)

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,000,000تومان
21326 2 سال و 10 ماه قبل S1225
پروژه مسکونی آبشار در منطقه 22 7

پروژه مسکونی آبشار در منطقه 22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
12,000,000تومان
7831 2 سال و 10 ماه قبل S906
پروژه برلیان مروارید شهر (شرکت مهر آفرین) 17

پروژه برلیان مروارید شهر (شرکت مهر آفرین)

127 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,500,000تومان
8535 2 سال و 10 ماه قبل S45993
معرفی پروژه دندانپزشکان در خیابان امیرکبیر منطقه 22 8

معرفی پروژه دندانپزشکان در خیابان امیرکبیر منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3471 3 سال و 3 ماه قبل S2343
پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا) منطقه22 12

پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا) منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
4328 3 سال و 3 ماه قبل S652
پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک چیتگر (نارنجستان) 1

پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک چیتگر (نارنجستان)

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000تومان
11192 3 سال و 3 ماه قبل S517
امتیاز تعاونی امام حسن مجتبی ارتش پروژه دریاچه 9

امتیاز تعاونی امام حسن مجتبی ارتش پروژه دریاچه

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
4755 3 سال و 3 ماه قبل S360