برای این موضوع 49 نوشته موجود است!
پیش فروش پروژه مروارید 2 مروارید شهر 5

پیش فروش پروژه مروارید 2 مروارید شهر

155 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,500,000تومان
8016 1 سال و 1 ماه قبل S33568
پیشفروش پروژه تجاری مسکونی رادین (دانشگاه پلیس) 8

پیشفروش پروژه تجاری مسکونی رادین (دانشگاه پلیس)

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
3927 1 سال و 1 ماه قبل S44025
پیش فروش سهام های 63 و 33 متری در پهنه B شهرک امام رضا ( شهرک چیتگر ) 8

پیش فروش سهام های 63 و 33 متری در پهنه B شهرک امام رضا ( شهرک چیتگر )

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000تومان
11609 1 سال و 1 ماه قبل S515
پروژه مسکونی دریا تعاونی مسکن صدا و سیما 13

پروژه مسکونی دریا تعاونی مسکن صدا و سیما

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,400,000تومان
2369 1 سال و 1 ماه قبل S40662
پیش فروش امتیاز نیروی هوایی H2 در پهنه C شهرک امام رضا (چیتگر) 27

پیش فروش امتیاز نیروی هوایی H2 در پهنه C شهرک امام رضا (چیتگر)

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,000,000تومان
6599 1 سال و 1 ماه قبل S1225
پروژه مسکونی آبشار در منطقه 22 7

پروژه مسکونی آبشار در منطقه 22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
12,000,000تومان
3727 1 سال و 1 ماه قبل S906
پروژه مسکونی برلیان مروارید شهر (شرکت مهر آفرین) 15

پروژه مسکونی برلیان مروارید شهر (شرکت مهر آفرین)

127 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,500,000تومان
4884 1 سال و 2 ماه قبل S45993
معرفی پروژه دندانپزشکان در خیابان امیرکبیر منطقه 22 8

معرفی پروژه دندانپزشکان در خیابان امیرکبیر منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1855 1 سال و 6 ماه قبل S2343
سهام پروژه تجاری اداری آرتمیس منطقه 22 11

سهام پروژه تجاری اداری آرتمیس منطقه 22

60 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
17,000,000تومان
7828 1 سال و 6 ماه قبل S270
پیش فروش پروژه تجاری تهران مال 8

پیش فروش پروژه تجاری تهران مال

25 مترمربع
70,000,000تومان
6575 1 سال و 6 ماه قبل S508
پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا) منطقه22 12

پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا) منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
1995 1 سال و 6 ماه قبل S652
پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک امام رضا (نارنجستان) 1

پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک امام رضا (نارنجستان)

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000تومان
6859 1 سال و 6 ماه قبل S517