برای این موضوع 49 نوشته موجود است!
امتیاز تعاونی درجه داران بازنشستگان ارتش پروژه برج نگین ساحل دریاچه 10

امتیاز تعاونی درجه داران بازنشستگان ارتش پروژه برج نگین ساحل دریاچه

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,000,000تومان
10454 1 سال و 5 ماه قبل S368
پیشفروش پروژه تجاری مسکونی رادین (دانشگاه پلیس) 8

پیشفروش پروژه تجاری مسکونی رادین (دانشگاه پلیس)

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
4793 1 سال و 5 ماه قبل S44025
پیش فروش سهام های 63 و 33 متری در پهنه B شهرک امام رضا ( شهرک چیتگر ) 8

پیش فروش سهام های 63 و 33 متری در پهنه B شهرک امام رضا ( شهرک چیتگر )

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000تومان
13209 1 سال و 5 ماه قبل S515
پروژه مسکونی دریا تعاونی مسکن صدا و سیما 13

پروژه مسکونی دریا تعاونی مسکن صدا و سیما

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,400,000تومان
2873 1 سال و 5 ماه قبل S40662
پیش فروش امتیاز نیروی هوایی H2 در پهنه C شهرک امام رضا (چیتگر) 27

پیش فروش امتیاز نیروی هوایی H2 در پهنه C شهرک امام رضا (چیتگر)

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,000,000تومان
7800 1 سال و 5 ماه قبل S1225
پروژه مسکونی آبشار در منطقه 22 7

پروژه مسکونی آبشار در منطقه 22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
12,000,000تومان
4605 1 سال و 5 ماه قبل S906
پروژه مسکونی برلیان مروارید شهر (شرکت مهر آفرین) 15

پروژه مسکونی برلیان مروارید شهر (شرکت مهر آفرین)

127 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,500,000تومان
5750 1 سال و 5 ماه قبل S45993
معرفی پروژه دندانپزشکان در خیابان امیرکبیر منطقه 22 8

معرفی پروژه دندانپزشکان در خیابان امیرکبیر منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2289 1 سال و 9 ماه قبل S2343
سهام پروژه تجاری اداری آرتمیس منطقه 22 11

سهام پروژه تجاری اداری آرتمیس منطقه 22

60 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
17,000,000تومان
9665 1 سال و 9 ماه قبل S270
پیش فروش پروژه تجاری تهران مال 8

پیش فروش پروژه تجاری تهران مال

25 مترمربع
70,000,000تومان
8416 1 سال و 9 ماه قبل S508
پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا) منطقه22 12

پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا) منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
2561 1 سال و 9 ماه قبل S652
پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک امام رضا (نارنجستان) 1

پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک امام رضا (نارنجستان)

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000تومان
8080 1 سال و 9 ماه قبل S517