برای این موضوع 49 نوشته موجود است!
پروژه نارنجستان 4 | چهارمین پروژه تعاونی مسکن ابنیه آکام 3

پروژه نارنجستان 4 | چهارمین پروژه تعاونی مسکن ابنیه آکام

110 مترمربع 2 خواب
8875 4 ماه و 3 هفته قبل S59473
پیشفروش امتیاز پروژه مدیران شهرداری فاز 2 23

پیشفروش امتیاز پروژه مدیران شهرداری فاز 2

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
8,000,000تومان
10078 5 ماه و 1 هفته قبل S45863
پروژه مسکونی همسا 1 ؛ بلوار کوهک 2

پروژه مسکونی همسا 1 ؛ بلوار کوهک

120 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3474 5 ماه و 2 هفته قبل S59245
پروژه البرز کوهک؛ تعاونی ابنیه همت 3

پروژه البرز کوهک؛ تعاونی ابنیه همت

50 مترمربع 1 خواب
6965 6 ماه قبل S58992
پروژه برج نارنج 8 (چهارمین برج نیروی زمینی ارتش) 7

پروژه برج نارنج 8 (چهارمین برج نیروی زمینی ارتش)

93 مترمربع 2 خواب
6407 6 ماه و 1 هفته قبل S58903
پروژه دارایی بلوار گلها منطقه 22 ( باغ ایرانی ) 12

پروژه دارایی بلوار گلها منطقه 22 ( باغ ایرانی )

149 مترمربع 3 خواب
13423 7 ماه و 2 هفته قبل S57961
پروژه تعاونی همت کاشانه منطقه 22 ( برج سران ) | کاشانه همت 6

پروژه تعاونی همت کاشانه منطقه 22 ( برج سران ) | کاشانه همت

167 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,000,000تومان
27392 8 ماه قبل S43098
پیش فروش پروژه نیروی زمینی ارتش شهرک چیتگر 89

پیش فروش پروژه نیروی زمینی ارتش شهرک چیتگر

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
11,000,000تومان
28473 8 ماه و 1 هفته قبل S1630
برج مروارید 1 تعاونی بقیه الله مروارید شهر در منطقه 22 12

برج مروارید 1 تعاونی بقیه الله مروارید شهر در منطقه 22

160 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
13,000,000تومان
13608 9 ماه و 3 هفته قبل S532
امتیاز پروژه ترنج دژبان کل ارتش در منطقه 22 4

امتیاز پروژه ترنج دژبان کل ارتش در منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
7,800,000تومان
8753 9 ماه و 3 هفته قبل S760
پروژه مروارید 3 برج میلان بلوار اردستانی منطقه 22 3

پروژه مروارید 3 برج میلان بلوار اردستانی منطقه 22

137 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,500,000تومان
11716 10 ماه قبل S54028
پیش فروش امتیاز برج مرجان نیروی دریایی پهنه c شهرک امام رضا (چیتگر) 12

پیش فروش امتیاز برج مرجان نیروی دریایی پهنه c شهرک امام رضا (چیتگر)

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
10,000,000تومان
50693 10 ماه و 2 هفته قبل S875