برای این موضوع 9 نوشته موجود است!
فروش واحد 100 متری 2خواب در شهرک زیتون

فروش واحد 100 متری 2خواب در شهرک زیتون

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,450,000,000 تومان
1398/04/26
فروش واحد107متری در برج زیتون

فروش واحد107متری در برج زیتون

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,552,000,000 تومان
1398/04/05
فروش واحد 92 متری برج زیتون

فروش واحد 92 متری برج زیتون

92 مترمربع
966,000,000 تومان
1397/11/15
فروش واحد85متری در برج زیتون

فروش واحد85متری در برج زیتون

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
935,000,000 تومان
1397/11/15
فروش واحد 93متری در برج زیتون-کوهک

فروش واحد 93متری در برج زیتون-کوهک

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
710,000,000 تومان
1397/11/15
فروش واحد 95متری 2 خواب در برج زیتون

فروش واحد 95متری 2 خواب در برج زیتون

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
950,000,000 تومان
1397/10/05
91متر 2خواب مجتمع مسکونی زیتون

91متر 2خواب مجتمع مسکونی زیتون

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
699,000,000 تومان
1397/05/03
فروش آپارتمان 97 متری در مجتمع یاس 2 بلوار کوهک

فروش آپارتمان 97 متری در مجتمع یاس 2 بلوار کوهک

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
395,000,000 تومان
1396/05/30
فروش آپارتمان 94 متری در مجتمع یاس 2 بلوار کوهک

فروش آپارتمان 94 متری در مجتمع یاس 2 بلوار کوهک

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
400,000,000 تومان
1396/05/30