برای این موضوع 9 نوشته موجود است!
فروش واحد 100 متری 2خواب در شهرک زیتون

فروش واحد 100 متری 2خواب در شهرک زیتون

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,450,000,000تومان
4 ماه قبل S46195
فروش واحد107متری در برج زیتون

فروش واحد107متری در برج زیتون

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,552,000,000تومان
4 ماه و 3 هفته قبل S41994
فروش واحد 92 متری برج زیتون

فروش واحد 92 متری برج زیتون

92 مترمربع
966,000,000تومان
9 ماه و 2 هفته قبل S38436
فروش واحد85متری در برج زیتون

فروش واحد85متری در برج زیتون

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
935,000,000تومان
9 ماه و 2 هفته قبل S41575
فروش واحد 93متری در برج زیتون-کوهک

فروش واحد 93متری در برج زیتون-کوهک

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
710,000,000تومان
9 ماه و 2 هفته قبل S32726
فروش واحد 95متری 2 خواب در برج زیتون

فروش واحد 95متری 2 خواب در برج زیتون

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
950,000,000تومان
10 ماه و 3 هفته قبل S39659
91متر 2خواب مجتمع مسکونی زیتون

91متر 2خواب مجتمع مسکونی زیتون

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
699,000,000تومان
1 سال و 3 ماه قبل S33314
فروش آپارتمان 97 متری در مجتمع یاس 2 بلوار کوهک 4

فروش آپارتمان 97 متری در مجتمع یاس 2 بلوار کوهک

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
395,000,000تومان
2 سال و 2 ماه قبل S17523
فروش آپارتمان 94 متری در مجتمع یاس 2 بلوار کوهک

فروش آپارتمان 94 متری در مجتمع یاس 2 بلوار کوهک

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
400,000,000تومان
2 سال و 2 ماه قبل S18700