برای این موضوع 227 نوشته موجود است!
فروش واحد110متری آرتمیس

فروش واحد110متری آرتمیس

110 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,815,000,000 تومان
1398/06/25
رهن واحد 14 متری  تجاری بلوار کوهک

رهن واحد 14 متری تجاری بلوار کوهک

14 مترمربع 2 سرویس
رهن : 110,000,000 تومان
1398/06/25
رهن واحد120 متری حکیم نظامی

رهن واحد120 متری حکیم نظامی

120 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 230,000,000 تومان
1398/06/25
رهن واحد155 متری بلوارکوهک

رهن واحد155 متری بلوارکوهک

155 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
1398/06/25
فروش واحد131 متری مهستان

فروش واحد131 متری مهستان

131 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,834,000,000 تومان
1398/06/23
رهن واحد138 متری برج مهستان

رهن واحد138 متری برج مهستان

138 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
1398/06/21
رهن واجاره واحد45 متری تجاری

رهن واجاره واحد45 متری تجاری

45 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1398/06/17
فروش 103 متری  برج دنداپزشکان

فروش 103 متری برج دنداپزشکان

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1398/06/17
فروش 103 متری برج دنداپزشکان

فروش 103 متری برج دنداپزشکان

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,339,000,000 تومان
1398/06/17
145 متر شخصی ساز کوهک

145 متر شخصی ساز کوهک

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1398/06/16
فروش واحد128 متری برج مهرگان

فروش واحد128 متری برج مهرگان

128 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,856,000,000 تومان
1398/06/16
فروش واحد100 متری برج مهستان

فروش واحد100 متری برج مهستان

98 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,650,000,000 تومان
1398/06/16